Финансово-счетоводен факултет

Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията

четвъртък, 29 ноември 2018 13:49

Финансово – счетоводния факултет, съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), проведе  обучение  под надслов "Как да стана успешен професионалист". Мероприятието бе осъществено  със съдействието и подкрепата   на един от  световните лидерите в областта  на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията, компанията „Пейсейф - България“ (www.paysafe.com/en/) .

Организатори на събитието бяха ръководството на АСЕРИ- г-н Владимир Икономов, Председател на АСЕРИ, д-р Явор Башев – Зам.Председател на АСЕРИ, Димитър Тошев – Директор по обучението в АСЕРИ и  доц.д-р Атанаска Филипова – Сланчева – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“.

При откриването на събитието (отдясно наляво) г-н Любомир Иванов, старши софтуерен инженер,  г-н Мирослав Вълчев, старши Финансов контрольор, г-н Константин Гогов, младши бизнес партньор – Финанси, доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, преподавател в катедра „Счетоводство и анализ“, г-жа Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“, г-жа Люба Попова, юристконсулт, г-н Димитър Димитров, ръководител отдел „Обучение на служители занимаващи се с обслужване на клиенти“, г-жа Мария Иванова, бизнес партньор в отдел „Човешки ресурси, г-н Димитър Тошев, директор по обучението в АСЕРИ и старши специалист „Превенция на измами“ в Пейсейф,  и г-н Станимир Лазаров, ръководител отдел „Операции с търговци“.

Срещата беше открита от доц. д-р Атанаска Филипова-Сланчева, координатор по споразумението за сътрудничество между УНСС и АСЕРИ – България. Тя заяви, че такива срещи са много ползотворни, т.к. целта на ръководството и преподавателите от ФСФ е не  само да изградят студентите си като бъдещи служители, но и да им се представят насоките да се реализират като истински професионалисти.

Срещата продължи, като топ специалисти от Пейсейф-България  представиха  петте най-разпространени и търсени професии в България:

- Customer Service Specialist - специалист „Обслужване на клиенти“, професията беше представена от Димитър Димитров – Ръководител отдел „Обучение на служители занимаващи се с обслужване на клиенти“ и Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“.

Г-н Димитър Димитров , Ръководител отдел „Обучение на служители занимаващи се с обслужване на клиенти“ и г-жа Кристалина Малинова – мениджър в отдел „Обучение на служители в отдел обслужване на клиенти“


- Finance & Accounting - специалист „Финанси и счетоводство“ – професията беше представена от Мирослав Вълчев – Старши Финансов контрольор.


Г-н Мирослав Вълчев, Старши Финансов контрольор в „Пейсейф“


- Legal - специалист „Право“ – професията беше представена от Люба Попова – Юристконсулт в организацията.

Г-жа Люба Попова – Юристконсулт в „Пейсейф“


- Sales - специалист „Продажби и работа с търговци“ – професията беше представено от  Станимир Лазаров, Ръководител отдел „Операции с търговци“.

Г-н Станимир Лазаров, Ръководител отдел „Операции с търговци“ в „Пейсейф“


- IT - специалист „Информационни технологии“ – професията беше представена от Любомир Иванов, Старши софтуерен инженер.

Г-н Любомир Иванов - Старши софтуерен инженер в „Пейсейф“


Вниманието на студентите бе провокирано от прекия и непринуден контакт със специалистите от различните отдели на Пейсейф - България, както и от представените им умения и качества, които са ключови за реализацията им като професионалисти.


По време на събитието

Мотото, около което се обединиха студентите и специалистите за успешна професионална реализация е: „постепенно, но с постоянство и последователни стъпки е най - успешният начин човек да се реализира професионално“.Галерия снимки от Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на серт ...