Финансово-счетоводен факултет

Дарение за Финансово-счетоводен факултет

Нашите партньори от EY  дариха на студентите и преподавателите от Финансово-счетоводен факултет два комплекта на INTERNATIONAL  GAAP.

Същите се намират на разположение в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани на място.

Галерия снимки от Дарение за Финансово-счетоводен факултет ...