Финансово-счетоводен факултет

Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“.

четвъртък, 23 май 2019 8:33

На 22 май 2019 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“.

Проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на КПНРО, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет и доц.д-р Даниела Петрова - зам.-ръководител на катедра "Финансов контрол"


На кръглата маса взеха участие представители на Българска народна банка,  Комисия за финансов надзор,  Асоциация на българските застрахователи, одиторски дружества, участвали в изпълнение на съвместни одити и други.

Проф. д-р Стоян Стоянов, директор на университетски център по стандартизация, анализ и одит на финансовия отчет и г-н Виктор Трифонов - гл. секретар на КПНРО


По време на кръглата маса бяха представени резултатите от проучване от изследване на Университетския център по стандартизация, анализ и одит на финансовите отчети към УНСС за приложимостта на съвместния одит. Обсъдени бяха и резултатите от тематични инспекции на КПНРО.

Кръглата маса бе организирана от КПНРО, ИДЕС и ФСФ.

В Голямата конферентна зала

Участници в Кръглата маса

Галерия снимки от Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в ...