Финансово-счетоводен факултет

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет изнесе научен доклад на 17-та международна научна конференция“E-society” 2019 (17th International Conference on e-Society 2019), провела се в периода 11 – 13 април 2019 г., гр. Утрехт, Холандия. Конференцията се състоя в Университета по приложни науки (University of Applied Sciences), гр. Утрехт, Холандия.

вторник, 30 април 2019 0:00

      Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на проект № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката, на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България”, и доц. д-р Цветана Стоянова, директор на Центъра за добри управленски практики и член на екипа по проекта, изнесоха научен доклад на 17-тата международна научна конференция “E-society” 2019 (17th International Conference on e-Society 2019), провела се в периода 11 – 13 април 2019 г., гр. Утрехт, Холандия. Конференцията се състоя в Университета по приложни науки (University of Applied Sciences), гр. Утрехт, Холандия.

      Докладът на доц. д-р Силвия Трифонова и доц. д-р Цветана Стоянова е посветен на изключително актуалната тема “Управление на знанието за иновативната неконвенционална парична политика” („Knowledge Management for the Innovative Unconventional Monetary Policy”).Докладът е изнесен в секция „Мениджмънт на информацията“ („Information Management“).

Доц. д-р Силвия Трифонова в Университета по приложни науки, Утрехт, Холандия,

17-та международна научна конференция “E-society” 2019


      Председатели на 17-тата международна научна конференция “E-society” 2019 са: Piet Kommers, Университет на Туенте (University of Twente), Холандия, Pascal Ravesteijn, Университет по приложни науки, Утрехт, Холандия, Guido Ongena, Университета по приложни науки, Утрехт, Холандия, Assoc. Prof. Katrin Tiidenberg, PhD, Университет на Талин (Talinn University), Естония.

 

Откриване на 17-тата международна научна конференция “E-society” 2019,

11 април 2019 г., Утрехт, Холандия


      Пленарни доклади бяха изнесени от Prof. Hajo Reijers, Департамент по информационни и компютърни науки в Университета на Утрехт (Utrecht University, UU), Холандия, на тема: „Information Technology on the Work Floor: Advances and Challenges“, и от Assoc. Prof. Pedro Isaías, Университет на Куинсланд (The University of Queensland), Брисбейн, Австралия, на тема: “Active Learning in Higher Education: Definition,Designand Evaluation“.

 

Пленарен доклад наProf.HajoReijers, Департамент по информационни и компютърни науки в Университета на Утрехт (Utrecht University, UU),Холандия


По време на 17-тата международна научна конференция “E-society” 2019


Галерия снимки от Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводн ...