Финансово-счетоводен факултет

Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичните разходи", организирана от Фискалния съвет на България

четвъртък, 27 юни 2019 11:07

На 25 юни 2019 година в зала "Изток" на Народното събрание на Р България се проведе Кръгла маса на тема "Ефективност на публичите разходи". По покана на проф.д-р Борис Грозданов - председател на Фискалния съвет на България в Кръглата маса взеха участие: проф. д-р Снежана Башева - декан на ФСФ, проф. д-р Даниела Фесчиян - зам.-ръководител на катедра "Счетоводство и анализ", проф. д-р Румен Брусарски, доц. д-р Петър Чобанов и доц.д-р Теодора Рупска.

Проф. д-р Румен Брусарски представи доклад на тема "За по-ефективни и ефикасни инвестиции в публичния сектор".

Галерия снимки от Преподаватели от ФСФ взеха участие в Кръгла маса на тема "Ефективност на публичн ...