Финансово-счетоводен факултет

Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет-29.11.2011

        Решения на Общото събрание на ФСФ

  • ОС на ФСФ избра за декан на Финансово-счетоводен факултет

           проф.д-р Снежана Александрова Башева

  • ОС на ФСФ избра членове на Факултетния съвет на ФСФ:

Трите имена

квота

1

Проф. д-р Снежана Александрова Башева

хабилитирани

2

Доц. д-р Богомил Борисов Манов

хабилитирани

3

Доц. д-р Бойчинка Ненкова Йонкова

хабилитирани

4

Доц. д-р Даниела Милчова Фесчиян

хабилитирани

5

Доц. д-р Димитър Ненков Ненков

хабилитирани

6

Доц. д-р Даниела Петрова Въткова

хабилитирани

7

Доц. д-р Димитър Петров Динев

хабилитирани

8

Доц. д-р Емил Асенов Атанасов

хабилитирани

9

Проф. д-р Емилия Георгиева Миланова

хабилитирани

10

Доц. д-р Емил Манолов Хърсев

хабилитирани

11

Доц. д-р Катя Иванова Митева

хабилитирани

12

Доц. д-р Камилия Димитрова Савова-Симеонова

хабилитирани

13

Доц. д-р Лена Минкова Русенова

хабилитирани

14

Доц. д-р Маргарита Русева Александрова

хабилитирани

15

Доц. д-р Мариана Петрова Михайлова

хабилитирани

16

Доц. д-р Мая Янкова Начкова

хабилитирани

17

Доц. д-р Марко Любомиров Тимчев

хабилитирани

18

Проф. д-р Надежда Димитрова Николова

хабилитирани

19

Проф. д. ик. н. Николай Ненов Неновски

хабилитирани

20

Проф. д-р Огнян Георгиев Симеонов

хабилитирани

21

Доц. д-р Олег Йорданов Димов

хабилитирани

22

Доц.д-р Павлина Кирилова Аначкова

хабилитирани

23

Доц.д-р Пресияна Стойкова Ненкова

хабилитирани

24

Доц.д-р Румен Йорданов Брусарски

хабилитирани

25

Доц.д-р Румяна Савова Пожаревска

хабилитирани

26

Проф.д-р Стоян Димитров Стоянов

хабилитирани

27

Доц.д-р Стоян Илиев Александров

хабилитирани

28

Доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова

хабилитирани

29

Доц.д-р Тодор Стефанов Недев

хабилитирани

30

Доц. д-р Христина Георгиева Орешкова

хабилитирани

31

Гл.ас. д-р Жеко Николаев Милев

нехабилитирани

32

Доц. д-р Росица Недкова Иванова

нехабилитирани

33

Ас. д-р Тома Маринов Дончев

нехабилитирани

34

Ани Найденова Найденова

Студ./Докторанти

35

Габриела Емилова Иванова

Студ./Докторанти

36

Свилен Христов Колев

Студ./Докторанти

37

Янко Чавдаров Христозов

Студ./Докторанти

  •  ОС на ФСФ избра за председател на ОС на ФСФ и зам.-председател на ОС на ФСФ:
- доц.д-р Силвия Трифонова Трифонова - председател на ОС на ФСФ
- доц.д-р Даниела Петрова Въткова - зам.-председател на ОС на ФСФ

 

 

Галерия снимки от Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет-29.11.2011 ...