Финансово-счетоводен факултет

Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Риека, Република Хърватска, относно междууниверситетско сътрудничество

петък, 25 септември 2015 11:51

На 25 септември т.г.  се проведе среща на деканското ръководство на Финансово-счетоводния факултет на УНСС с проф. Марио Печарич, ръководител на катедра "Финанси" във факултета по икономика на университета на град Сплит, Република Хърватска и проф. Хелена Блажич, преподавател във факулета по икономика на университета на град Риека, Република Хърватска. По време на срещата бяха обсъдени въпроси относно взаимното междууниверситетско сътрудничество - съвместно организиране на международни научни форуми, бъдещо сътрудничество в европейски  и международни проекти, научноизследователска дейност и мобилност на преподаватели, докторанти, студенти и административни сътрудници. 

Галерия снимки от Среща на деканското ръководство с представители на Университетите на Сплит и Рие ...