Финансово-счетоводен факултет

За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса "Млад одитор-2016"

петък, 10 юни 2016 9:17

На 8 юни 2016 г. в сградата на ВУЗФ се проведе церемонията по награждаване на победителите в конкурса за студенти „Млад одитор - 2016“.

Конкурсът се организира за пета поредна година от Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), заедно със специализираните одиторски предприятия „Ейч Ел Би България“ и „Захаринова и Партньори“. Целта на състезанието е популяризиране на одиторската професия сред младите хора в България, както и подчертаването на ролята на одита за икономиката на страната и обществото.

В тазгодишния юбилеен конкурс “Млад одитор – 2016”  взеха участие над  160  студенти от 18 висши училища от страната и чужбина. Най-много участници имаше от УНСС, от Висшето училище по застраховане и финанси, Стопанската академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и Икономическия университет - Варна. До втория етап (решаване на тест), бяха допуснати 119 участници. До третия етап (решаване на казус), бяха допуснати издържалите теста с над 60% верни отговора.

Сред официалните гости на събитието бяха Диана Йорданова, народен представител, заместник -председател на Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание, Цветан Цветков, председател на Сметната палата, Весела Караиванова, подуправител на НОИ, Ваня Донева, председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори, проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС,      проф.д-р Огнян Симеонов, проф.д.ик.н. Михаил Динев, проф.д-р Бойко Костов, председател на Института на дипломираните експерт-счетоводители в България (ИДЕС), Емил Евлогиев, зам.-председател на УС на ИДЕС, зам.-председателя на УС на ИДЕС Велин Филипов, Людмил Спасов, зам.-председател на УС на Института на вътрешните одитори в България (ИВОБ) и други.

Първо място в Националния конкурс по одит за студенти “Млад одитор – 2016“ спечели Ана Мавродиева от УНСС.  Тя получи право на стаж в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД за срок от 1 месец. Победителката получи и парична награда в размер на 2000 лева, учредена от Специализирано одиторско предприятие „Ейч Ел Би България“ ООД, както и плакет, придружен със сертификат за участие.

Второ място беше присъдено на Митко Парушев от Пловдивския университет, който също получава право на стаж в двете одиторски компании за срок от 1 месец, парична награда в размер на 1000 лева, учредена от специализирано одиторско предприятие „Захаринова И Партньори“ ООД, както и плакет и сертификат за участие.

Трето място беше отредено за Савомир  Ботев от УНСС.  Той получава възможност за стаж за срок от 1 месец в компаниите съорганизатори на конкурса –„Ейч Ел Би България” ООД и „Захаринова и Партньори” ООД, парична награда в размер на 500 лева, учредена от Института на дипломираните експерт–счетоводители, плакет и сертификат за участие.

 

Галерия снимки от За пореден път студент от Финансово-счетоводния факултет е победител в конкурса  ...