Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване дата обновяване заглавие asc
"Ден на отворените врати в ИДЕС" - Алумни клуб на завършилите Финансово-счетоводен факултет гостуваха на 7 април 2014 г. на ИДЕС

"Ден на отворените врати в ИДЕС" - Алумни клуб на завършилите Финансово-счетоводен факултет гостуваха на 7 април 2014 г. на ИДЕС

9.4.2014 г. 09:24:56 ч.

13-та годишна международна научна конференция на младите учени

13-та годишна международна научна конференция на младите учени

17.11.2017 г. 15:13:59 ч.

Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС

Cargill България и МДВ Профешънал Едюкейшън дариха учебни материали на УНСС

19.9.2018 г. 09:10:16 ч.

Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

Commercial Awareness Session за студенти на УНСС

16.5.2017 г. 14:16:10 ч.

Employability Skills Session за студенти на ФСФ

Employability Skills Session за студенти на ФСФ

23.11.2018 г. 14:18:52 ч.

Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

Employability Skills Workshop за студенти на УНСС

17.5.2018 г. 10:01:27 ч.

ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС

ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС

15.3.2019 г. 09:45:06 ч.

Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити

Акредитационна форма на ICAEW за признаване на изпити

18.11.2015 г. 14:49:56 ч.

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО

24.2.2014 г. 14:27:06 ч.

В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

24.2.2017 г. 10:29:28 ч.