Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Студенти от Финансово-счетоводния факултет участваха в кариерния форум „Професии на бъдещето“ 2017

Студенти от Финансово-счетоводния факултет участваха в кариерния форум „Професии на бъдещето“ 2017

18.4.2017 г. 11:18:06 ч.

Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“

Шеста студентска кръгла маса на тема „Концептуална структура – същност и перспективи на развитие“

3.4.2017 г. 14:59:50 ч.

Деканът на факултет "Финансово-счетоводен" получи покана от Н.Пр. г-н Ерик Льобедел, Посланик на Франция в България за участие в дебат от поредицата "Нашата Европа! Каква Европа искаме ние?"

Деканът на факултет "Финансово-счетоводен" получи покана от Н.Пр. г-н Ерик Льобедел, Посланик на Франция в България за участие в дебат от поредицата "Нашата Европа! Каква Европа искаме ние?"

31.3.2017 г. 12:58:14 ч.

Участие на ФСФ в Кариерен форум "Професиите на бъдещето 2017", посветен на финансово-счетоводната сфера

Участие на ФСФ в Кариерен форум "Професиите на бъдещето 2017", посветен на финансово-счетоводната сфера

31.3.2017 г. 09:40:13 ч.

В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

24.2.2017 г. 10:29:28 ч.

Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година

Ново признание за академичния състав на ФСФ. На 09.02.2017 г. беше получена акредитацията на УНСС от Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) за 2017 година

10.2.2017 г. 14:37:03 ч.

Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол

Обучение на преподаватели, участващи в съвместната акредитирана програма по счетоводство, финанси и финансов контрол

21.12.2016 г. 10:00:06 ч.

Проф.д-р Сн.Башева - декан на ФСФ получи покана за участие в Публична лекция на Вл.Каролев на тема "Плоски данъци или плоски идеи"

Проф.д-р Сн.Башева - декан на ФСФ получи покана за участие в Публична лекция на Вл.Каролев на тема "Плоски данъци или плоски идеи"

5.12.2016 г. 12:51:46 ч.

Среща на декана на ФСФ и екипа по Университетски проект "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА) с г-жа Роксана Георге - мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа

Среща на декана на ФСФ и екипа по Университетски проект "Изследване на възможностите за адаптиране на учебни програми към изискванията на Association of Chartered Certified Accountants (АССА) с г-жа Роксана Георге - мениджър бизнес отношения на АССА за Югоизточна Европа

2.12.2016 г. 10:09:47 ч.

Участие в Деветата годишна научна сесия на УНСС

Участие в Деветата годишна научна сесия на УНСС

2.12.2016 г. 09:14:04 ч.