Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

От 9 до 14 април проф. д-р Даниела Фесчиян, зам.-ръководител на катедра „Счетоводство и анализ“ и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България и гл. ас. д-р Радка Андасарова взеха участие в Петия Международен конгрес по икономика и бизнес в гр. Бурса, Турция.

18.4.2019 г. 13:56:27 ч.

Дeканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф. д-р Румяна Пожаревска участваха с пленарен доклад в конференция на Университета в Болоня, Италия

Дeканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф. д-р Румяна Пожаревска участваха с пленарен доклад в конференция на Университета в Болоня, Италия

10.4.2019 г. 09:11:35 ч.

На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти

На 4 април т.г. се проведе Майсторски клас за студенти и докторанти

5.4.2019 г. 10:43:30 ч.

Проф.д-р Снежана Башева взе участие в годишната среща с представители на ICAEW

Проф.д-р Снежана Башева взе участие в годишната среща с представители на ICAEW

27.3.2019 г. 09:20:31 ч.

Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф.д-р Р. Пожаревска взеха участие в международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от МВБУ.

Деканът на ФСФ, проф.д-р Сн. Башева и зам.-деканът на ФСФ, проф.д-р Р. Пожаревска взеха участие в международна научна конференция "Иновации и предприемачество в образованието и бизнеса", организирана от МВБУ.

22.3.2019 г. 10:36:40 ч.

ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС

ICAEW осигури безплатен достъп до ресурси за обучение на студенти и докторанти на УНСС

15.3.2019 г. 09:45:06 ч.

Деканът на Финансово-счетоводен факултет бе поканена и взе участие в организирана от ВУЗФ кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”

Деканът на Финансово-счетоводен факултет бе поканена и взе участие в организирана от ВУЗФ кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?”

26.2.2019 г. 15:16:27 ч.

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал

Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал

30.1.2019 г. 13:56:38 ч.

Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“

Преподаватели от ФСФ участваха в „ICAEW – Annual Higher Education Conference, 2019“

22.1.2019 г. 09:30:45 ч.

Дарение за Финансово-счетоводен факултет

Дарение за Финансово-счетоводен факултет

3.1.2019 г. 09:08:59 ч.