Финансово-счетоводен факултет

RSS Feed - Събития
Подреждане по: дата публикуване desc дата обновяване заглавие
Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц.д-р Б.Брезоева.

Майсторски клас по счетоводство - МСФО 9 и МСФО 15 с лектор доц.д-р Б.Брезоева.

22.1.2018 г. 09:04:28 ч.

Доклад на Контролния съвет на УНСС относно резултатите от проверката за законосъобразност на актуализиране състава на Общото събрание на факултет "Финансово-счетоводен", неговото свикване и работа в заседанието му от 20.11.2017 г.

Доклад на Контролния съвет на УНСС относно резултатите от проверката за законосъобразност на актуализиране състава на Общото събрание на факултет "Финансово-счетоводен", неговото свикване и работа в заседанието му от 20.11.2017 г.

14.12.2017 г. 15:52:19 ч.

13-та годишна международна научна конференция на младите учени

13-та годишна международна научна конференция на младите учени

17.11.2017 г. 15:13:59 ч.

Честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводен факултет на УНСС

Честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводен факултет на УНСС

17.11.2017 г. 09:25:33 ч.

Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”

2.11.2017 г. 11:51:33 ч.

Среща на ръководството на ФСФ с   регионалния  директор за  Югоизточна Европа  на АССА г-жа Роксана Джордже и  финансовия директор на БТВ медия груп  г-н Дейвид Стефан

Среща на ръководството на ФСФ с регионалния директор за Югоизточна Европа на АССА г-жа Роксана Джордже и финансовия директор на БТВ медия груп г-н Дейвид Стефан

23.10.2017 г. 09:30:30 ч.

Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС

Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС

27.9.2017 г. 15:13:29 ч.

Преподавател от ФСФ бе избран за член на УС на Камарата на независимите оценители в България

Преподавател от ФСФ бе избран за член на УС на Камарата на независимите оценители в България

27.9.2017 г. 11:27:20 ч.

Честване на 80-годишнината на проф.д-р Стоян Дурин

Честване на 80-годишнината на проф.д-р Стоян Дурин

27.9.2017 г. 09:33:01 ч.

Деканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева присъства на връчването на годишните банкови награди "Банка на годината"

Деканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева присъства на връчването на годишните банкови награди "Банка на годината"

28.6.2017 г. 14:18:49 ч.