Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: сряда, 22 юли 2020 15:47

Колективна монография 2020 „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“

Тематични направления:

1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика.

2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация.

3. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол.

 

Краен срок за заявки: 31.07.2020 г.

Срокът за подаване на заявки се удължава до 31.08.2020 г.

Краен срок за представяне на разработките: 30.11.2020 г.