Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: петък, 27 ноември 2020 11:26

Колективна монография 2020 „България и ЕС: Финанси, Счетоводство, Финансов контрол“

Тематични направления:

1. Финансово посредничество и финансови пазари, финансов мениджмънт, фискална политика.

2. Счетоводна политика, анализ и стандартизация.

3. Системи за управленски контрол, одит, данъчен контрол.

 

Краен срок за представяне на научните разработки: 30.11.2020 г.

Срокът за представяне на научните студии се удължава до 15.12.2020 г.


Очакваме Вашите научни разработки на e-mail - faf@unwe.bg