Финансово-счетоводен факултет

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 24 септември 2020 10:44

Атестационна комисия

Председател       проф. д-р Емил Асенов

Секретар               доц. д-р Диана Петрова

Членове                доц. д-р Гергана Михайлова

                                 доц. д-р Любомир Тодоров

                                 доц. д-р Виктор Йоцов