Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 09 декември 2019 15:34

Контакти

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТА

(важи за периода – 25.11.2019-11.01.2020)

 

Е-mail: faf@unwe. bg

Уеб-страница на Финансово-счетоводен факултет - http://faculties.unwe.bg/finacc

Тел.: каб-1037 - 02/8195302; каб.1051 - 02/8195241

 

 Длъжност

Име и фамилия

Приемен ден

Приемен  час

Кабинет

ДЕКАН

Проф. д-р Румен Брусарски

 


понеделник

 от 14.30

до 16.30

1037

ЗАМ.-ДЕКАН

по учебна работа

Доц. д-р Камелия Савова-Симеонова

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по качеството и международно  сътрудничество

Доц. д-р Силвия Трифонова-Праматарова

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по научноизследователска работа

Доц. д-р Емил Асенов 

1051

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

НАЧАЛНИК СЕКТОР

„СЕКРЕТАРИАТ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ“

 

ЕМИЛИЯ СТОИМЕНОВА

 

 

08:00 – 16:45

 

 

Почивки:

10:00 – 10:15
12:00 – 12:45
15:00 – 15:15