Резултати от търсене за Финансово - счетоводен факултет

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

55 results found
Ръководство 15.10.2020 г. ... .и.д. директор и научен секретар Доц. д-р Петър Пандушев Чобанов Финансово-счетоводен факултет  Служебен E-mail: p.chobanov@unwe.bg  Личен E-mail: pchoby@gmail.com  Телефон: (02) 81 95 235  Кабинет: 4038 Административен ...
Специалности 1.6.2020 г. ...      Специалност “Одитинг” Специалност „Одитинг“, в магистърската степен  на обучение има за цел задълбочаване и профилиране на знанията в областта на вътрешния и външния одит, както в публичния, така и в стопанския сектор. Обучението дава ...
Регламент за провеждане на Националното състезание по финанси и счетоводство за 2019/2020 уч.г. 3.10.2019 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Контакти 30.10.2019 г. ... .bg E-mail: schetov@unwe.bg Финансово-счетоводен факултет УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се публикува на интернет страницата на конференцията: https://www.unwe ...
Начало 24.10.2019 г. ... конференция по повод 100-годишнината на катедра "Счетоводство и анализ" на тема "ПРИНОСИТЕ НА СЧЕТОВОДСТВОТО В ИКОНОМИЧЕСКАТА НАУКА“ Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 20 февруари 2020 г ...
Благодарствено писмо 27.2.2019 г. ... ПИСМО! Проф. д-р Снежана Александрова Башева Катедра "Счетоводство и анализ" Финансово-счетоводен факултет   Искам да поднеса искрени благодарности на всички преподаватели от Катедра "Счетоводство и анализ" и Финансово-счетоводен факултет, за положените усилия, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство за 2018/2019 уч.г. 7.11.2018 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • ...
Състав 10.1.2018 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Бизнес факултет  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 5.12.2017 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното начало; • предоставяне на възможност за ...
НАЧАЛО 29.7.2019 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС ...
НАЧАЛО 29.7.2019 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ноември 2019 г., УНСС ...
Контакти 26.7.2019 г. ... . д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359883367799 E-mail: mladiucheni2019@unwe.bg    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се ...
Контакти 26.7.2019 г. ... . д-р Ясен Даскалов Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359883367799 E-mail: mladiucheni2019@unwe.bg    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 1054 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 Актуална информация за конференцията се ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Доц. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – ...
Организационен Комитет 26.7.2019 г. ... . д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, София, България Доц. д-р Радостин Вазов – Изпълнителен директор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), София, България Проф. О.О. Карпенко – ...
За конференцията 29.7.2019 г. ...   ПЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ...
За конференцията 29.7.2019 г. ...   ПЕТНАДЕСЕТА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КРЪГОВА ИКОНОМИКА И КОРПОРАТИВНА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   22 ...
Контакти 22.6.2017 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Финансово-счетоводен факултет, УНСС Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. „8 декември” София 1700 E-mail: faf65@unwe.bg    Актуална информация се публикува на интернет страницата на конференцията: http://www.faf65 ...
one 20.6.2017 г. ... НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ    „ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ФИНАНСИТЕ, ФИНАНСОВИЯ КОНТРОЛ И СЧЕТОВОДСТВОТО В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет по повод 65 години от своето създаване   16 ноември ...
Акредитация 19.12.2019 г. ... съвет на Финансово-счетоводен факултет в изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари 2017 г., в заседанието си на 17 декември 2019 г., избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и ...
Новини 22.5.2017 г. ... AWARENESS SESSION ЗА СТУДЕНТИ ОТ ФСФ Дата: 16.05.2017 Финансово-счетоводният факултет, съвместно с Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), организира Commercial Awareness Session за студенти на УНСС. Партньори на събитието ...
Носители на Плакета на Финансово-счетоводен факултет на УНСС 9.10.2017 г. ... .д.ик.н. Стати Статев  Проф.д.ик.н. Иван Душанов Проф.д.ик.н. Методи Христов Проф.д.ик.н. Велчо Стоянов Проф.д.ик.н. Михаил Динев Проф.д-р Стоян Стоянов, заслужил професор на УНСС Проф.д-р Огнян Симеонов Доц.д-р Григорий Вазов Доц.д-р Стоян Александров Проф ...
Акценти 22.7.2020 г. ... лектори Чуждестранни лектори 2012 Кръгла маса на тема: “Промени в одиторските и счетоводните директиви” Г-н Бойко Костов председател на УС на ИДЕС; гл.ас. д-р Христо ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на Академичния ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 4-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични ...
Публични финанси 3 семестъра на обучение - 2-ри сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични ...
Публични финанси 4 семестъра на обучение - 3-ти сем. 30.10.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково Разписание на занятията за зимен семестър на 2016/2017 г. ОКС "магистър" дистанционно обучение, специалност "Публични ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2016 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Контакти 12.7.2016 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Гл.ас. д-р Аглика Кънева Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359885285954 E-mail: mladiucheni2016@unwe.bg    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026 УНСС, Студентски град „Хр. Ботев”, Бул. ...
Организационен комитет 26.9.2016 г. ... . д-р Силвия Трифонова – Председател на Организационния комитет и Председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС Доц. д-р Румяна Пожаревска – Зам.-председател на Организационния комитет и Зам.-декан на Финансово-счетоводния ...
Начало 13.7.2016 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: НАУКА И БИЗНЕС”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   11 ноември 2016 ...
Акредитация на ICAEW 16.2.2017 г. ... форма на ICAEW за признаване на изпити  Най-голямата професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава ...
Регламент за провеждане на националното състезание по финанси и счетоводство 23.10.2015 г. ... НА СЪСТЕЗАНИЕТО • засилване мотивацията на учениците от професионалните гимназии по икономика в страната за пълноценно усвояване на учебния материал по финанси и счетоводство и нагласата за продължаващо и самостоятелно учене чрез стимулиране на състезателното ...
Контакти 17.7.2015 г. ... ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ Ас. д-р Аглика Кънева Организационен секретар на конференцията Мобилен тел.: +359885285954 E-mail: mladiucheni2015@unwe.bg    Финансово-счетоводен факултет, кабинет 2026 Университет за национално и световно ...
За конференцията 17.7.2015 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ   „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ”   Университет за национално и световно стопанство (УНСС)   Финансово-счетоводен факултет   15 ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и докладва на ...
ПФПБ - 4 сем. 11.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 28.05.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2013 - 1 Магистър след ПБ дистанционно обучение - ...
ПФ3 - 2 сем. 24.6.2015 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 24.06.2015 г. Разписание на занятията за летен семестър на 2014/2015г. Прием 2014 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси ...
ПФ4 - 1 сем. 15.1.2016 г. ... ФАКУЛТЕТ Регионален център за дистанционно обучение -Хасково 14.01.2016 г. Разписание на занятията за зимен семестър на 2015/2016г. Прием 2015 - 1 Магистър дистанционно обучение - специалност Публични финанси - 4 ...
Специалности 15.5.2020 г. ... . С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  1. С преподаване на английски език 2. С преподаване на български език  Специалности от зимен семестър на 2020/2021 учебна година  С преподаване на английски ...
Контакти 4.9.2020 г. ... e-mail: priem@unwe.bg телефон: (02) 8195 701 кабинет: 1002 Център за прием на документи е-mail: priemcpd@unwe.bg , dbrancheva@unwe.bg телефон: (02) 8195 702, (02) 8195 704 Студенти-бакалавър - редовно обучение Уважаеми студенти ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... на членовете на Контролния съвет при проверките за законосъобразност на изборите на ръководни органи на УНСС и неговите факултети               В заседанието си от 09.01.2012 г. Контролният съвет прие ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... на Контролния съвет на УНСС от 05.03.2012 г. за законосъобразност на изборите на ръководни органи на университета и на факултети Контролният съвет на УНСС на свое заседание от 16.01.2012 г. обсъди и прие докладите за законосъобразността на изборите на ръководни органи на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра ...
Информация 25.5.2017 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само у нас, ...
За катедрата 1.6.2020 г. ... създадена през 1976 г. под наименованието „Общ и специализиран контрол”. От 1995 г. с решение на Академичния съвет е включена в състава на Финансово-счетоводния факултет с името "Финансов контрол". Академичният състав на катедрата се състои от 14 ...
За катедрата 9.12.2019 г. ... "Счетоводство и анализ" е наследник и продължител на постиженията на плеяда известни учени в областта на счетоводството от създаването й през 1920 г. до настоящия момент. В различните исторически периоди в катедреният колектив са творили и преподавали учени, известни не само ...
Национални проекти 27.2.2012 г. ... на национален проект     3 Участие в национален проект     1 Научноизследователски проект на Финансово-счетоводен факултет на УНСС по НИД на тема: “Проблеми на оценката, оповестяването и контрола на риска в следприсъединителния период на ...
Държавни изпити и защити 13.6.2013 г. ... Р  А  В  И  Л  А   ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ  И ЗАЩИТА НА МАГИСТЪРСКИ ТЕЗИ ЗА СТУДЕНТИТЕ  ОТ СПЕЦИАЛНОСТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   (ползвайте прикачените файлове за специалностите към съответните ...
Контакти 13.2.2020 г. ... ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТА (важи за периода – 10.02.2020 -23.05.2020)   Е-mail: faf@unwe. bg Уеб-страница на Финансово-счетоводен факултет - http://faculties.unwe.bg/finacc Тел.: каб-1037 - 02/8195302; каб.1051 - ...
История 22.7.2020 г. ... е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни ...
За факултета 24.9.2020 г. ... е през 1920 г. като Финансово-административен факултет – един от първите два факултета на тогавашния Свободен университет за политически и стопански науки. Двадесет години по-късно се обособява във финансов отдел (в Държавното висше училище за финансови и административни ...
Дарители 8.10.2020 г. ... във висшето образование подпомагат бъдещето на страната ни. Те са израз на най-възвишеното у човека – да остави и завещае на другите знания, опит, възможности за развитие и просперитет. “Тече водата и предупреждава – и най-богатият не е богат, ако след ...

Събития

56 results found
Петнадесета международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: Кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ 26.11.2019 г. ... международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: кръгова икономика и корпоративна социална отговорност“ се проведе в Голямата конферентна зала на УНСС на 22 ноември 2019 г. Организатор на форума е ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 25.11.2019 г. ... ноември 2019 година, 14,00 ч., Голяма конферентна зала на ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2020 ГОДИНА 24.7.2020 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС Общоикономически факултет Финансово-счетоводен факултет Факултет „Управление и администрация“ Факултет ...
Правила и срокове за отпускане на СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ 15.10.2019 г. ... ВСИЧКИ СТУДЕНТИ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Съгласно ПМС № 90 от 2000 г. и Правилата за отпускане на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, право на стипендия ...
Ръководителят, зам.ръководителят и преподавател от катедра "Счетоводство и анализ", взеха участие в кръгла маса "Ефективност на публичните разходи" 15.7.2019 г. ... .д-р Снежана Башева - ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и декан на "Финансово-счетоводен факултет", проф.д-р Даниела Фесчиян - зам.ръководител на катедра "Счетоводство и анализ" и зам.-председател на Асоциацията на икономическите училища в България ...
Кръгла маса-дискусия „Практики на съвместния независим финансов одит в България“ 23.5.2019 г. ... маса-дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“, организирана от КПНРО, ИДЕС и ФСФ, се проведе на 22 май в Голямата конферентна зала. Проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов ...
Кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“. 23.5.2019 г. ... 22 май 2019 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе кръгла маса – дискусия на тема „Практики на съвместния независим финансов одит в България“. Проф. д-р Огнян Симеонов, ръководител на катедра "Финансов контрол" и председател на ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет бе поканена и взе участие в организирана от ВУЗФ кръгла маса на тема “Нова икономическа криза в България – кога и защо?” 26.2.2019 г. ... покана на ректора на Висшето училище по застраховане и финанси и член на Фискалния съвет, доц. д-р Григорий Вазов,  деканът на Финансово-счетоводния факултет на УНСС - проф. д-р Снежана Башева  взе участие в кръгла маса на тема "Нова икономическа криза ...
Проф. д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет бе удостоена с Юбилеен медал 30.1.2019 г. ... повод на честването на 70-годишния юбилей на катедра "Индустриален бизнес", на проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводен факултет бе връчен Юбилеен медал за подкрепата в утвърждаването на катедра "Индустриален бизнес" като значимо образователно ...
Дарение за финансово-счетоводен факултет 30.1.2019 г. ... партьори от ЕY дариха на студентите и преподавателите от ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ два комплекта INTERNATIONAL GAAP. Същите се намират на разположение в методичния кабинет на катедра "СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ" и могат да бъдат ползвани на място ...
Дарение за Финансово-счетоводен факултет 3.1.2019 г. ... партньори от EY  дариха на студентите и преподавателите от Финансово-счетоводен факултет два комплекта на INTERNATIONAL  GAAP. Същите се намират на разположение в Методичния кабинет на катедра "Счетоводство и анализ" и могат да бъдат ползвани ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 21.1.2019 г. ... 5 декември 2018 г. от 16,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет. ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФСФ - М.ДЕКЕМВРИ 2017 - М.ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ОТЧЕТ НА ЗАМ.-ДЕКАНА ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ...
Заключителен етап на Националния конкурс по счетоводство 3.12.2018 г. ... 1 декември 2018 г. в Голяма конферентна зала на УНСС се проведе заключителният етап на  XX-я Национален конкурс по счетоводство за средношколци. Участниците в Националния конкурс по счетоводство с проф. д-р Даниела Фесчиян Участниците в Националния ...
Финансово – счетоводен факултет, съвместно с АСЕРИ-България (Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами), проведе събитие "Как да стана успешен професионалист", със съдействието на „Пейсейф - България“ – един от лидерите в света на дигиталните портфейли и онлайн разплащанията 30.11.2018 г. ... – счетоводния факултет, съвместно с Асоциацията на сертифицираните експерти по разкриване на измами (АСЕРИ-България), проведе  обучение  под надслов "Как да стана успешен професионалист". Мероприятието бе осъществено  със съдействието и подкрепата   на един от  ...
Подписан бе Меморандум за сътрудничество между УНСС и MDV 16.5.2018 г. ... мен   подписването на  днешния меморандум   може  да се  разглежда  като следваща крачка в сътрудничеството ни с АССА  и  в изпълнението на нашата мисия да превърнем  ФСФ, респективно УНСС  във водещ  по обучението в областта на счетоводството, ...
Проф. д-р Сн.Башева присъства на форума „Girls in ICT Day 2018” 2.5.2018 г. ... .д-р Снежана Башева, декан на ФСФ присъства на форума „Girls in ICT Day 2018”         Проф. д-р Снежана Башева запозна г-жа Мария Габриел - еврокомисар по дигиталната икономика и общество с резултатите от първата международна научно-практическа конференция на тема ...
Випуск 2017 на специалност „Счетоводство“ също се дипломира 11.12.2017 г. ... випуск бакалаври от специалност "Счетоводство“ получи дипломите си на тържествена церемония в аула „Максима“. Преподаватели, близки и приятели на абсолвентите се присъединиха към празника. Абсолвенти На тържеството присъстваха доц. д-р Стела Ралева, зам ...
Семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 2.11.2017 г. ... факултет, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и MDV Professional Education проведоха в университета семинар на тема „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”. На форума в зала „Тържествена“ присъстваха доц. д-р ...
Ново признание за Финансово-счетоводен факултет на УНСС 17.10.2017 г. ... (Association of Chartered Certified Accountants) е една от двете най-големи световни организации на професионалните счетоводители. Предлага международни квалификации пряко свързани с бизнеса в областите счетоводство, финанси и мениджмънт. ACCA е основана през 1904 г. и към 2016 г. има 162 000 членове и ...
Честване на 80-годишнината на проф.д-р Стоян Дурин 27.9.2017 г. ... .д-р Стоян Дурин навърши 80 години. На тържественото честване деканът на ФСФ проф.д-р Снежана Башева връчи на юбиляра почетния плакет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Деканът на ФСФ, проф.д-р Снежана Башева присъства на връчването на годишните банкови награди "Банка на годината" 7.7.2017 г. ... на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, проф.д-р Снежана Башева  беше поканена и присъства на връчването на годишните банкови награди "Банка на годината", което се състоя на 5 юли т.г. в София хотел Балкан, зала Роял ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет, проф.д-р Сн. Башева участва във Финансов форум "Иновации" 14.6.2017 г. ... на Финансово-счетоводния факултет на УНСС, проф.д-р Снежана Башева бе поканена и участва в престижния Финансов Форум "Иновации", който се проведе на 13 юни 2017 г ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет, проф.д-р Сн. Башева присъства на церемонията "Застраховател на годината 2016" 19.5.2017 г. ... покана на ректора на Висшето училище по застраховане и финанси,доц. д-р Григорий Вазов, деканът на Финансово-счетоводен факултет на УНСС,проф. д-р Снежана Башева  присъства церемонията "Застраховател на годината 2016", която се състоя на 18 май т.г ...
Дни на отворените врати, организирани от катедра "Счетоводство и анализ" 18.5.2017 г. ... 9 и 16 май 2017 г. в организираните от катедра "Счетоводство и анализ" Дни на отворените врати, студентите от Финансово-счетоводен факултет имаха възможност да се запознаят с учебните планове и учебните програми на дисциплините, които се изучават в  3 курс на ОКС "Бакалавър" и в ОКС "Магистър" ...
Цели по качеството за летен семестър на учебната 2016/2017 г. и учебната 2017/18 година 12.5.2017 г. ... по качеството на Финансово-счетоводен факултет на УНСС за летен семестър на учебната 2016/2017 г. и учебната 2017/2018 ...
Участие на ФСФ в Кариерен форум "Професиите на бъдещето 2017", посветен на финансово-счетоводната сфера 31.3.2017 г. ... за участие в Кариерен форум „Професиите на бъдещето“ 2017 получи деканът на Финансово-счетоводен факултет - проф.д-р Снежана Башева. През тази година форумът бе посветен на финансово-счетоводната сфера. Той бе организиран от Junior Achievement България и се проведе на 29.03.2017 г. (сряда) ...
В изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД) 15.5.2017 г. ... съвет към Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 20 февруари 2017 г. /Протокол №ФС-05/, в изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари т.г., избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение ...
Правила за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС 15.2.2017 г. ... ЗА СТУДЕНТИТЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на ...
Деканът на Финансово-счетоводен факултет получи Благодарствено писмо по повод 25-годишнината от създаването на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" 25.11.2016 г. ... благодарност за традиционно доброто сътрудничество ..." се казва в Благодарственото писмо на доц.д-р Владя Борисова - ръководител на катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" на УНСС към проф.д-р Снежана Башева - декан на Финансово-счетоводния факултет и ръководител на катедра "Счетоводство и ...
От Асоциация Банка на годината бе изпратена покана до декана на Финансово-счетоводен факултет за участие във Финансов форум "Образование, кадри, растеж" 2016 24.11.2016 г. ... .д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС бе поканена от Асоциация Банка на годината за участие във финансов форум: "Образование, кадри и растеж", София 2016 г. и на връчване на наградите Банка на годината 2016 ...
ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ ЗА ПЕРИОДА - М.НОЕМВРИ 2015-М.НОМЕМВРИ 2016 29.11.2016 г. ... 21 ноември 2016 г.  от 16,00 ч. в Голяма конферентна зала  се проведе отчетно Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет - 21 ноември 2016 година 29.11.2016 г. ... 21 ноември 2016 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС. Начало: 16,00 ч., Голяма конферентна зала на УНСС Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 16 ноември 2015 г. избра следните постоянни комисии: Мандатна комисия в следния ...
Финансово-счетоводният факултет на УНСС и Факултета по икономика на Университета на Сплит, Хърватия подписаха Меморандум за сътрудничество 18.5.2016 г. ...  15 декември 2015 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Университета на Сплит, Факултет по икономика и УНСС, Финансово-счетоводен факултет ...
Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД е създадена през 2014 г., в резултат на иницииран университетски проект от ръководството на Финансово-счетоводен факултет при УНСС, в лицето на неговия декан проф. д-р Сн. Башева. 17.5.2016 г. ... на Учебно-тренировъчната счетоводна къща „ФСФ“ ООД, УНСС, гр. София спечели призът в състезанието „Най-добър екип и професионално обслужване“ в 19-я Международен панаир на учебните предприятия – „ТФ ФЕСТ - Млад предприемач“ ...
Национални семинари 2016 2.2.2016 г. ... 1 февруари 2016 г. под патронажа на ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев в голяма и малка конферентна зала на УНСС бяха проведени Националният семинар по Счетоводство и Националният семинар по Икономикс. Съорганизатори на националните семинари са: Асоциацията на икономическите училища в България (АИУБ), ...
Кръгла маса с ИДЕС 26.11.2015 г. ... 29 октомври 2015 г. от 15,00 ч.  се състоя среща на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС с председателя и членовете на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.  Тема на събитието: "Предизвикателства пред одиторската професия. Цикъл 1. Образование ...
Най-голямата професионална организация на счетоводители в света признава изпити на студентите от ФСФ 19.11.2015 г. ... професионална организация на счетоводители в света - Институт на дипломираните експерт-счетоводители на Англия и Уелс (Institute of Chartered Accountants in England and Wales-ICAEW), признава всички изпити от първо сертификацинно ниво на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС. В ...
Участие в Национален конкурс "Млад одитор" 11.6.2015 г. ... рамките на съвместното сътрудничество с Висшето училище по застраховане и финанси, Финансово-счетоводен факултет на УНСС участва в Националния конкурс "Млад одитор", който се провежда днес - 10 юни 2015 година във ВУЗФ. Официални гости на събитието са г-жа Менда Стоянова - председател на Комисията по бюджет и ...
Дейности и събития през 2014 година 22.3.2015 г. ... изяви Участие в Световната конференция по предприемачество на Международния съвет по малък бизнес (ICSB World Conferencne), 12-14 юни, Дъблин, Ирландия. Проф. Тодоров изнася доклад на тема „Предприемаческа импровизация в глобална, мултикултурна среда: балансиране върху въже“, а доц. ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 17.11.2014 г. ... ноември 2014 година ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФСФ ПРИЛОЖЕНИЯ: Отчет на декана на ФСФ за периода - м.ноември 2013 г. - м.ноември 2014 г. Отчет на зам.-декана по учебната работа на ФСФ за периода - м.ноември 2013 г. - м.ноември 2014 г. Отчет на зам.-декана по ...
Деканът на ФСФ - проф.д-р Снежана Башева и д-р Валерия Динева участваха в V Професионална среща на вътрешните одитори в България 30.6.2014 г. ... рамките на партньорството между ИВОБ и УНСС (Финансово-счетоводен факултет), на 26 и 27 юни 2014 г., деканът на Финансово-счетоводен факултет - проф.д-р Снежана Башева и д-р Валерия Динева взеха участие в V Професионална среща на вътрешните одитори в България. Д-р ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева, декан на Финансово-счетоводен факултет на УНСС, във Финансов форум "Иновации" 14.11.2014 г. ... на Финансово-счетоводен факултет на УНСС - проф.д-р Снежана Башева  на 24 юни 2014 г. участва  в  организирания от Асоциация „Банка на годината“ в партньорство с ВУЗФ - Финансов форум "Иновации", на който са дискутирани темите ...
Участие на проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ и проф.д-р Огнян Симеонов - първи зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС "Бакалавър" и ръководител на катедра "Финансов контрол" в Кръгла маса, организирана от Института на вътрешните одитори в България 11.6.2014 г. ... на Финансово-счетоводен факултет – проф.д-р Снежана Башева и първият зам.-ректор на УНСС и зам.-ректор по обучението в ОКС „Бакалавър“  и ръководител на катедра „Финансов контрол“ – проф.д-р Огнян Симеонов на 9 юни 2014 ...
Преподавател от Финансово-счетоводен факултет с участие в международно научно жури 13.11.2014 г. ... покана на Universite de Picardie Jules Verne – гр. Амиен, Франция, проф. д-р Богомил Манов от  катедра „Финанси” бе рецензент на френския докторант Albert Bialufu. Защитата се проведе на 28 март т.г. във френския университет ...
"Ден на отворените врати в ИДЕС" - Алумни клуб на завършилите Финансово-счетоводен факултет гостуваха на 7 април 2014 г. на ИДЕС 13.11.2014 г. ... ръководството на "Финансово - счетоводен факултет" и с изключителното гостоприемство на Института на дипломираните експерт счетоводители, Алумни ФАФ организира посещение на група студенти под формата на "Ден на отворените врати", който протече при небивал интерес. ...
Представители на ФСФ участват в разработването на изследователски проект 8.4.2014 г. ... на Финансово-счетоводен факултет участват в разработването на изследователски проект на тема "Възможни финансови измами с потърпевши възрастни хора и възможност за тяхното ...
БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО 7.4.2014 г. ... на Финансово-счетоводен факултет на УНСС получи Благодарствено писмо от Библиотеката на ...
Подписано бе Рамково споразумение за сътрудничество с Института на дипломираните експерт-счетоводители 24.10.2013 г. ... договор за сътрудничество между УНСС и Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС) подписаха Ректорът на университета - проф.д.ик.н. Стати Статев и Бойко Костов - председател на УС на ИДЕС. На подписването присъства ректорското ръководство, проф.д-р ...
Проф.д-р Снежана Башева - декан на ФСФ е координатор във връзка с подписан Рамков договор с КПНРО (Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори) 14.10.2013 г. ... 8 октомври 2013 г. Ректорът на УНСС - проф.д.ик.н. Стати Статев и председателят на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (КПНРО) подписаха Рамков договор за сътрудничество. Координатор по изпълнението на договора е деканът на Финансово-счетоводен ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 10.7.2013 г. ... на Общото събрание на Финансово-счетоводен факултет 19 декември 2012 г. от 17,00 часа в зала ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет-29.11.2011 1.3.2012 г. ... Решения на Общото събрание на ФСФ ОС на ФСФ избра за декан на Финансово-счетоводен факултет            проф.д-р Снежана Александрова Башева ОС на ФСФ ...

Предстоящо

111 results found
Информация за конкурсна кампания - Фондация "Еврика" 14.9.2020 г. ... СТУДЕНТИ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ, За осемнадесета поредна година фондация "Еврика" стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии  в размер на 2 300 лв. годишно.  Стипендиите са вече в единадесет области ...
Тайно гласуване на членовете на Факултетния съвет на ФСФ за избор на гост-професори за 2020/2021 учебна година 6.7.2020 г. ... съвет на Финансово-счетоводен факултет взе решение за провеждане на тайно гласуване за избор на гост-професори към катедра "Финансов контрол" за учебната 2020/2021 година. Гласуването на членовете на Факултетния съвет ще се проведе на 7 юли 2020 г. от 10,00 до 16,00 ч. във факултетна зала - ...
ПОКАНА за участие традиционната за Стопански факултет на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" научно-практическа конференци, която ще се проведена 15-16 октомври 2020 г. 24.2.2020 г. ... факултет при Великотърновски университет „Св.св. Кирил и Методий“ изпрати покана  до Финансово-счетоводен факултет за участие в научно-практическа конференция на тема „Развитие на българската и европейската икономика – предизвикателства и възможности“, която ще ...
ПОКАНА за участие в конкурс за академичната награда "Проф. Станчо Чолаков" - ИУ-Варна 24.2.2020 г. ...   В деканата на Финансово-счетоводен факултет се получи покана от ректора на Икономическия университет - Варна за участие в конкурс за академичната награда "Проф. Станчо Чолаков". Нейната цел е да отдаде признание и да популяризира постигнати високи резултати в научната и изследователската дейност ...
ПОКАНА за участие в Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване" 21.2.2020 г. ... на Финансово-счетоводен факултет получи покана от Организационния комитет на Международната научна конференция "Дигитални трансформации, медии и обществено включване". Международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“ ще се проведе на ...
XXI КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО В БСУ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 5.2.2020 г. ...        Деканското ръководство на ЦИУН - Бургаски свободен университет кани студентите и докторантите на Финансово-счетоводен факултет за участие в XXI Конференция за студентско научно творчество с международно участие, която ще се проведе на 2 април 2020 г.  ...
Заседание на Факултения съвет на Финансово-счетоводен факултет 9.1.2020 г. ... 05 февруари 2020 г. от 16,00 ч. в зала 2028А на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Заседание на Факултения съвет на Финансово-счетоводен факултет 4.12.2019 г. ...  На 17 декември 2019 г.  от 16.00 ч. в зала 1039А ще се проведе заседание на Факултетния ...
ПОКАНА - ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВА И АКТЮЕРНА МАТЕМАТИКА 2.12.2019 г. ... - Финансово-счетоводен факултет  получи покана от ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси във връзка с провеждане на Пета международна олимпиада по финансова и актюерна математика. Олимпиадата ще се проведе на 14 декември 2019 г. в сградата на ВУЗФ. Желаещите за вземат ...
ПОКАНА - ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ФИНАНСОВА И АКТЮЕРНА МАТЕМАТИКА 26.11.2019 г. ...       УНСС - Финансово-счетоводен факултет  получи покана от ръководството на Висшето училище по застраховане и финанси във връзка с провеждане на Пета международна олимпиада по финансова и актюерна математика ...
WITHOUT QUESTION - прожекция на новия образователен игрален филм на ICAEW 25.10.2019 г. ... ФАКУЛТЕТ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират ПРОЖЕКЦИЯ на новия образователен ИГРАЛЕН ФИЛМ на ICAEW WITHOUT QUESTION 14:00    Регистрация 14:20    Приветствие от официалните гости 14:30    ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2019 ГОДИНА 16.10.2019 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание    УНСС   18.12.2019 Общоикономически факултет Бизнес факултет 06.11.2019 Факултет „Управление и администрация“ Финансово-счетоводен ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 25.11.2019 г. ... решение на Факултетния съвет на Финанансово-счетоводния факултет на УНСС се свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ, което ще се състои на 25 ноември 2019 г. от 14,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС. Проект за дневен ред на ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:  1. Отчет на деканското ръководство за периода 5 декември 2018 г. ...
Заседание на Факултения съвет на Финансово-счетоводен факултет 3.10.2019 г. ...    Първото заседание за учебната 2019/2020 година на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ще се проведе на 14 октомври 2019 г. от 16,00 ч. в зала 2028А на УНСС ...
Тържествено откриване на новата учебна година 30.9.2019 г. ... може да гледате онлайн на video.unwe.bg. От 11.30 часа ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите и институтите по направления, поднаправления и потоци, както следва: Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, ...
Заседание на Факултения съвет на Финансово-счетоводен факултет 17.6.2019 г. ... 27 юни т.г. от 16,00 ч. в зала 2028А ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
СЕМИНАР ЗА СТУДЕНТИ, ОРГАНИЗИРАН ОТ ФСФ И ICAEW 15.2.2019 г. ... ФАКУЛТЕТ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW)   организират   ICAEW UNIVERSITY STUDENT SCHEME (USS) and EMPLOYABILITY SKILLS WORKSHOP   Семинарът има за цел да подпомогне студентите в усилията им за успешен старт на ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 29.11.2018 г. ... 5 декември 2018 г. от 17,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
EMPLOYABILITY SKILLS SESSION за студенти, организирана от ФСФ и ICAEW 13.11.2018 г. ... ФАКУЛТЕТ към УНСС и ИНСТИТУТ НА ЕКСПЕРТ-СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ В АНГЛИЯ И УЕЛС (ICAEW) организират EMPLOYABILITY SKILLS SESION Семинарът има за цел да подпомогне студентите в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които се ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 4.12.2018 г. ... 5 декември 2018 г. от 16,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет. ПОКАНА ОТЧЕТ НА ДЕКАНА НА ФСФ - М.ДЕКЕМВРИ 2017 - М.ДЕКЕМВРИ 2018 Г. ОТЧЕТ НА ЗАМ.-ДЕКАНА ПО МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 1.10.2018 г. ... Тържеството може да гледате онлайн на video.unwe.bg   От 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, общество и човешки ...
EMPLOYABILITY SKILLS WORKSHOP за студенти, организиран от ФСФ и ICAEW 9.5.2018 г. ... ФАКУЛТЕТ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират EMPLOYABILITY SKILLS WORKSHOP   Семинарът има за цел да подпомогне студентите в тяхната успешна подготовка за интервю за работа. Фокусът е върху ключовите практически умения, които ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 26.4.2018 г. ... 26 април т.г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет. Залата е П034. Дневен ред:  Резултат от проведен конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент“ към катедра „Счетоводство и анализ“ Докторантски ...
Среща на студентите с г-н Николай Гърнев - управляващ съдружник на Ernst&Young (ЕY) 17.4.2018 г. ... студенти, На 23 април 2018 г. от 11,30 ч. в зала 2015 на УНСС ще се проведе среща с г-н Николай Гърнев - управляващ съдружник на ЕY. от деканата на Финансово-счетоводен факултет на ...
Дни на отворените врати 14-18 май2018 г. 16.3.2018 г. ... периода 14-18 май 2018 г. катедрите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС ще проведат Дни на отворените врати ...
Прожекция на първия образователен ИГРАЛЕН ФИЛМ на ICAEW 21.2.2018 г. ... ФАКУЛТЕТ към УНСС и INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS IN ENGLAND AND WALES (ICAEW) организират ПРОЖЕКЦИЯ на първия образователен ИГРАЛЕН ФИЛМ на ICAEW FALSE ASSURANCE 10:00    Регистрация 10:30    Приветствие от проф. д.ик.н. Стати Статев, Ректор на ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС от летен семестър на уч. 2017/18 г. 16.2.2018 г. ... връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят копия на документите, удостоверяващи постиженията ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 15.1.2018 г. ... 15 януари 2018 г. от 16.00 ч. в зала "Тържествена" на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет при следния дневен ред: Резултати от проведени конкурси за заемане на академични длъжности - „професор“ към катедра „Счетоводство и ...
Покана от Университета на Сплит за участие на студенти от Финансово-счетоводен факултет на УНСС в Лятно училище в гр. Сплит, Хърватия, 18-22 юни 2018 г. 2.1.2018 г. ... behalf of the Faculty of economics, business and tourism in Split and The Regional Science Academy, we are very excited to invite you join us in Split, Croatia from June 18th till June 22nd 2018, for the first EFST Summer school titled From Smart to Intelligent Cities. The EFST Summer ...
Честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводен факултет на УНСС 3.11.2017 г. ... връзка с честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ще се проведе Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 16  ноември, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 3.11.2017 г. ... 20 ноември 2017 г. от 17,00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. Дневният ред ще бъде обявен допълнително ...
Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance” 16.10.2017 г. ... факултет към УНСС, Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) и MDV Professional Education   организират Семинар „Open the Door to Your International Career in Accountancy and Finance”   с цел представяне на възможността всички ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет - 20 ноември 2017 година 14.11.2017 г. ... 20 ноември 2017 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС при дневен ред: 1.      Отчет на деканското ръководство за периода – 21 ноември 2016 г. - 20 ноември 2017 г.  2.     Текущи ...
Тържествено откриване на новата учебна година (video.unwe.bg) 28.9.2017 г. ... може да гледате онлайн на video.unwe.bg От 11.30 часа да се проведат срещи на първокурсниците с ръководствата на факултетите по направления, поднаправления и потоци, както следва:   Направление “Икономика”: Поднаправление “Икономика, ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 14.7.2017 г. ... 2 октомври 2017 г. от 16,30 ч. ще се състои първото заседание на Факултетния съвет през новата 2017/2018 г. Проект на дневен ред: 1. Избор на НЖ; 2. Текущи ...
Тринадесета международна научна конференция на младите учени 15.11.2017 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ГЛОБАЛНИЯ СВЯТ”  Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет  17 ноември 2017 г., УНСС, София, ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 26.6.2017 г. ... 10 юли т.г. от 16,30 ч. в зала 2028А на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. Проект на дневен ред: 1. Учебна работа; 2. Докторантски въпроси; 3. Доклад на председателя на Атестационната комисия; 4. Информация за конференцията във ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 29.5.2017 г. ... 06.06.2017 г. от 16,30 ч. в зала 2032А на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 26.4.2017 г. ... 2 май т.г. от 16,30 ч. в залата на Научни съвети - 2032А ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Покана за Ежегодна среща на ръководството на ФСФ с докторантите от факултета 15.5.2017 г. ... 23 май т.г. от 16,00 ч. в зала 2032А ще се състои ежегодната среща на ръководството на Финансово-счетоводен факултет с доктарантите към катедрите от факултета ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 22.3.2017 г. ... 03 април 2017 г. от 16,00 ч. в зала 2028А ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет. Предварителния дневен ред включва разглеждане на докторантски въпроси и резултати от проведени конкурси за заемане на академични длъжности в катедрите - "Финанси" и "Финансов ...
Отпускане на стипендии на студенти за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС за зимен семестър на уч. 2020/2021 г. 15.9.2020 г. ... връзка с изпълнение на ПМС №90 от 2000 г. и Правилата за отпускате на стипендии за значими постижения в научноизследователската, спортната и художественотворческата дейност в УНСС, студентите от Финансово-счетоводен факултет могат да представят  в катедрите - "Финанси", "Счетоводство и ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 8.2.2017 г. ... 20 февруари 2017 г. от 16,30 ч. ще се състои заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводен факултет на УНСС 3.11.2017 г. ... връзка с честване на 65-годишнината на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ще се проведе Юбилейна научно-практическа конференция на тема "Теория и практика на финансите, финансовия контрол и счетоводството в глобалния свят" 16  ноември, 10.00 ч., голяма конферентна ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 13.12.2016 г. ... 19 декември 2016 г. от 15,00 ч. в каб. 2028а ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
ОТНОСНО: ПРАВИЛА ЗА ОТПУСКАНЕ НА СТИПЕНДИИ ЗА ЗНАЧИМИ ПОСТИЖЕНИЯ В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА, СПОРТНАТА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В УНСС 12.2.2019 г. ... КОЛЕГИ,   Право на стипендия за значими постижения /заемане на призови места или отличени на регионални, национални и международни конкурси и състезания в областта на науката, спорта или художественото творчество/ имат студенти, които са български граждани, записани през ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 15.11.2016 г. ... 21 ноември 2016 г. ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС= Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет в заседанието си от 16 ноември 2015 г. избра следните постоянни комисии: Мандатна комисия в следния състав: Председател: ...
Кръгла маса на тема "Изследване на възможностите за провеждане на електронен държавен изпит за специалност "Счетоводство", ОКС "бакалавър" 16.5.2016 г. ... за национално и световно стопанство Финансово-счетоводен факултет катедра "Счетоводство и анализ" П О К А Н А  за КРЪГЛА МАСА на тема   ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „СЧЕТОВОДСТВО”, ОКС ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 6.11.2015 г. ... 16 ноември 2015 г. от 12,30 ч. в зала 2006 ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС ...
Единадесета международна научна конференция на младите учени "Икономиката на България и Европейския съюз: конкурентоспособност и иновации" 14.12.2015 г. ... МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ” Университет за национално и световно стопанство (УНСС)  Финансово-счетоводен факултет 15 декември 2015 г., 8.30ч., УНСС, голяма конферентна ...
Среща на студентите от Финансово-счетоводен факултет с ръководството на ИДЕС. Тема на събитието - "Предизвикателства пред одиторската професия. Цикъл 1. Образование." 19.10.2015 г. ... 29 октомври 2015 г. от 15,00 ч. ще се състои среща на студентите от Финансово-счетоводен факултет на УНСС с председателя и членовете на Управителния съвет на Института на дипломираните експерт-счетоводители.  Тема на събитието: "Предизвикателства пред одиторската професия. Цикъл 1. ...
Заседание на Факултетния съвет 5.10.2015 г. ... 05 октомври 2015 г. от 17,00 ч. в зала 2028а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. ДНЕВЕН РЕД (проект) 1. Учебна дейност; 2. Докторантски въпроси; 3. Избор на НЖ във връзка с конкурси, обявени от ...
VІ Професионална среща на вътрешните одитори 12.6.2015 г. ... на Финансово-счетоводен факултет - проф.д-р Снежана Башева и координатора по Рамково споразумение за сътрудничество с Института на вътрешните одитори в България и УНСС - проф.д.ик.н. Михаил Динев ще участват в VІ Професионална среща на вътрешните ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 29.6.2015 г. ... 29 юни 2015 г. от 16,00 ч. в  зала 2028а ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 1.6.2015 г. ... 1 юни 2015 г. от 16 часа ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 11.5.2015 г. ... 11 май 2015 г. от 17.00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС. Докторантски въпроси; Избор на НЖ; Гласуване във връзка с конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ в УНСС; Доклад на ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 3.4.2015 г. ... 20 април 2015 г. от 17.00 ч. в зала 2028а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Ден на отворените врати, организиран от Комисията за финансов надзор 18.2.2015 г. ... ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   На 20 февруари 2015 г. в Комисията за финансов надзор ще се проведе Ден на отворените врати. Събитието има за цел да запознае студентите на факултет „Финансово-счетоводен“ с ...
Преподаватели от ФСФ ще изнесат Академични лекции 16.2.2015 г. ... 11 март т.г.,  от 13.00 ч.,  в Голяма конферентна зала преподаватели от Финансово-счетоводен факултет на УНСС ще изнесат академични лекции ...
Важна и полезна информация за кандидатстващите в ОКС "Магистър" 20.1.2015 г. ... ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС   УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,               Уведомяваме Ви, че имате възможност да се явите на предварителни сесии под формата ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 10.3.2015 г. ... 11 март 2015 година ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет дневен ред (предварителен): Д н  е в е н   р е д:   Докторантски въпроси; Избор на НЖ Доклад-заключение за резултати от конкурс за ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 12.12.2014 г. ... 15 декември 2014 г. от 17,00 ч. в зала 2032а ще се  проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет относно: приемане на тримесечни отчети на редовни докторанти,; определяне на членове на НЖ и дата за защита на дисертационен ...
ЗАСЕДАНИЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 19.11.2014 г. ... 24 ноември 2014 г. ще се състои заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Работни семинари по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието“ 20.11.2014 г. ... изпълнение на дейност 3 по проект BG051PO001-3.1.07-0059 „Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на ...
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ 14.11.2014 г. ... 24 ноември 2014 г. от 15,00 ч. в Голяма конферентна зала ще се проведе Общо събрание на ФСФ ...
Десета юбилейна международна научна конференция на младите учени 11.11.2014 г. ... ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – СЪВРЕМЕННИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПОДХОДИ ЗА РЕШЕНИЯ”  Университет за национално и световно стопанство ...
ФСФ съвместно с КПНРО организира КРЪГЛА МАСА 20.11.2014 г. ... факултет на УНСС, съвместно с Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори организира КРЪГЛА МАСА на тема "Европейското законодателство за независим финансов одит", която ще се проведе на 3 декември 2014 г. от 10,00 ч. ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 4.9.2014 г. ... 15 септември 2014 г. от 17,00 ч. в зала 2032а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
ФСФ организира ДЕСЕТА ЮБИЛЕЙНА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ 7.11.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ НА УНСС организира ДЕСЕТА Юбилейна МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА МЛАДИТЕ УЧЕНИ  „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ – съвременни предизвикателства и подходи за решения”, която ще се проведе на ...
Среща на ръководството на ФСФ с г-н Джъстин Уест, представител на ICAEW 18.6.2014 г. ... 20 юни 2014 г. ще се състои среща на деканското ръководство на Финансово-счетоводен факултет със  г-н Джъстин Уест - представител на ICAEW, във връзка с изпълнението на проект НИД 1-1/2013 относно адаптиране на учебни програми към изискванията и ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 30.6.2014 г. ... НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ 30 юни 2014 г. /понеделник/ от 17,30 часа, зала 2032а   Д н  е в е н   р е д:         Докторантски въпроси: v  Катедра „Финанси“- представяне тримесечни отчети на ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 31.5.2014 г. ... 2 юни 2014 г. от 17.00 ч. в зала 3035 ще се проведе заседание на Финансово-счетоводен факултет ...
Среща на ръководството на ФСФ с проф.Жан-Пиер Матиер от Университета - гр.Орлеан, Франция 24.4.2014 г. ... 24 и 25 април т.г. в Деканата на Финансово-счетоводен факултет ще се проведе среща на ръководството на ФСФ с проф.Жан-Пиер Матиер от Университета в гр.Орлеан-Франция относно сътрудничество между ФСФ и Университета в гр.Орлеан. На тези дати ще се ...
Среща на ръководството на ФСФ с Андреиа Станциу-Регионален директор за Югоизточна Европа на ACCA 7.4.2014 г. ... 10 април 2014 г. от 14,00 ч. ще се състои среща на ръководството на факултета с г-жа Андреиа Станциу (Head of АССА-South-Eastern Europe),г-жа Камелия Дамянова (АССА Councelor) и г-жа Мария Банкова (BPP Professional education) относно  сътрудничество ...
Дата за предстоящо заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 4.3.2014 г. ... 31 март 2014 г. от 16.00 ч. в зала 2032а (Зала "Научни съвети") ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Финансово-счетоводен факултет на УНСС организира Кръгла маса 17.2.2014 г. ... факултет на УНСС организира КРЪГЛА МАСА, която ще се проведе на 17 март т.г. от 10,00 часа в Голяма конферентна зала на УНСС, на тема: "ПРОЕКЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА НА СЧЕТОВОДСТВОТО В РЕПУБЛИКА ...
Академични лекции на преподаватели от Факултет "Финансово-счетоводен" 17.2.2014 г. ... ФАКУЛТЕТ организира АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ На 26 февруари 2014 г. от 11,00 ч. в Малка конферентна зала на УНСС, преподаватели от Финансово-счетоводен факултет ще се изнесат Академични лекции на следните теми: Проф.д-р Богомил Манов - ...
Предстоящ Факултетен съвет на ФСФ 10.2.2014 г. ... 24 февруари 2014 г. от 15,30 ч. в зала 2032а (Научни съвети) ще се проведе Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 17.10.2013 г. ... 25 ноември 2013 г. от 15,30 ч. в зала 2032а ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен ...
Девета международна научна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В УСЛОВИЯТА НА ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА" 7.10.2013 г. ... факултет организира Девета международна научна конференция на младите учени на тема "ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ В ПРОМЕНЯЩА СЕ ПОЛИТИЧЕСКА, СОЦИАЛНА И ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА", която ще се проведе на 4 ноември 2013 г ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да ...
Откриване на учебната 2013/2014 година 11.9.2013 г. ... 16 септември 2013 г. от 11,30 ч. в зали - 2007 и 2009 на УНСС ще се проведат срещи на първокурсниците с ръководството на Финансово-счетоводен факултет на УНСС Учебните занятия на 16.09.2013 г. ще започнат от 13,00 ч. по обявения график ...
Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет 9.9.2013 г. ... 23 септември от 17,00 ч. в зала 2032а на УНСС ще се проведе Факултетен съвет на Финансово-счетоводен ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 4.6.2013 г. ... 24 юни 2013 г. от 16.00 ч. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 8.4.2013 г. ... 14 май 2013 г. от 17.00 ч. в зала 2032а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 8.4.2013 г. ... 11 април 2013 г. ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен ...
Среща с изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции 25.3.2013 г. ... факултет на УНСС организира среща на студентите от факултета с изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции - г-н Борислав Стефанов, която ще се състои на 8 април 2013 г. в Голяма конферентна зала на УНСС ...
Академични лекции 22.3.2013 г. ... факултет на УНСС организира АКАДЕМИЧНИ ЛЕКЦИИ. Дата на провеждане - 27 март 2013 г. Начален час - 14,00 Място - Малка конферентна зала на ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 19.2.2013 г. ... 11 март 2013 г. от 17.00 ч. в зала 2032а на УНСС ще се проведе заседание на Факултетния съвет на ФСФ. Дневен ред: 1. Определяне на Научно жури 2. Определяне на Научно жури 3. Докторантски въпроси 4. ...
Кръгла маса и академични лекции 6.2.2013 г. ... 15 март 2013 година от 13.00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС Финансово-счетоводен факултет организира провеждането на Кръгла маса и академични лекции ...
Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет 25.1.2013 г. ... 28 януари 2013 година ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен ...
Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет 29.10.2012 г. ... 19 декември 2012 г. от 17,00 ч. в зала 2032а  ще се проведе Общо събрание на Финансово-счетоводен факултет на ...
Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет 29.10.2012 г. ... на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет на УНСС ще се проведе на 19 декември 2012 г. от 16,00 ч. в зала ...
Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет 29.10.2012 г. ... на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ще се проведе на 19 ноември 2012 г. от 16,00 ч. в зала ...
Факултетен съвет на Финансово-счетоводен факултет 19.9.2012 г. ... 24 септември 2012 г. от 17.00 ч. в зала 2032а ще се проведе заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет ...
Юбилейна международна научна конференция на Финансово-счетоводен факултет 31.5.2012 г. ... повод на своята 60-годишнина Финансово-счетоводният факултет на УНСС организира на 26 октомври 2012 г. юбилейна международна научна конференция на тема "Криза и икономически растеж". В рамките на научния форум ще се проведе и Осмата международна научна конференция на младите научни ...
Кръгла маса на тема: "Перспективи в развитието на счетоводството и анализа" 14.5.2012 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Финансово-счетоводен факултет   П  О  К  А  Н  А КРЪГЛА МАСА на тема: „ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА СЧЕТОВОДСТВОТО И АНАЛИЗА“   Кръглата маса се провежда в рамките на честванията на 60-годишнината от ...
Заседание на Факултетния съвет на Финансово-счетоводен факултет 31.5.2012 г. ... дата за Факултетен съвет - 6 юни 2012 г. от 17.00 часа, зала "Научни ...
Кръгла маса "Актуални проблеми на счетоводната професия" 3.4.2012 г. ... 23 април 2012 г. от 9,00 до 12,00 ч. в Голяма конферентна зала на УНСС ще се проведе Кръгла маса на тема "Актуални проблеми на счетоводната професия", с което се поставя началото на серия от мероприятия, свързани с честването на 60-годишнината от създаването на Финансово-счетоводен факултет ...
Факултетен съвет на ФСФ 27.2.2012 г. ... съвет на Финансово-счетоводен факултет ще проведе заседание на 7 март 2012 година от 17.00 часа в зала ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене