Финансово-счетоводен факултет

Обновено: петък, 19 февруари 2021 14:14

Акредитация

Факултетният съвет на Финансово-счетоводен факултет в изпълнение на Решение на АС на УНСС от 25 януари 2017 г., в заседанието си на 17 декември 2019 г., избра факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК), факултетна Комисия по оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО) и факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД), а именно:

- факултетна Комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)

Доц. д-р Силвия Трифонова Трифонова-Праматарова – Председател

ЧЛЕНОВЕ

 1. Доц. д-р Таня Георгиева Атанасова-Дренска - преподавател в катедра "Финансов контрол"
 2. Гл. ас. д-р Нели Константинова Попова – преподавател в катедра „Финанси”
 3. Гл. ас. д-р Николина Красимирова Николова – преподавател в катедра „Счетоводство и анализ”
 4. Доц. д-р Атанаска Ивова Филипова-Сланчева – синдикален член на НБС „ВОН-КНСБ”
 5. Робърт Галинов Ананиев – студент, специалност „Финанси”
 6. Габриела Радкова Димчева – студент, спец. „Счетоводство“
 7. Диляна Тренкина, спец. „Финансов контрол“
 8. Д.е.с. Бойко Стойчев Костов – член на ИДЕС – представител на практиката
 9. Д.е.с. Емил Асенов Евлогиев – член на Сметната палата – представител на практиката

  

- факултетна Комисия по оценяване и одобряване  на програмите за обучение (ФКООПО)

Доц. д-р Камелия Савова – председател

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Проф. д-р Даниела Фесчиян – представител на катедра "Счетоводство и анализ"
 2. Доц. д-р Гергана Михайлова – представител на катедра "Финанси"
 3. Доц. д-р Даниела Петрова – представител на катедра "Финансов контрол"
 4. Николай Танчев – студент, спец. "Счетоводство"
 5. Моника Кирилова – студент, спец. "Финанси"
 6. Димитър Пламенов Янакиев – студент, спец. "Финансов контрол"
 7. Проф. д-р Маргарита Александрова – представител на синдикална организация – КНСБ в УНСС
 8. Йордан Карабинов – представител на национално призната работодателска организация – Института на вътрешните одитори в България, председател на Управителния съвет

 

- факултетна Комисия по насърчаване и оценяване на  научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Доц. д-р Емил Асенов Атанасов – Председател

ЧЛЕНОВЕ

 1. Доц. д-р Михаил Желязков Мусов – научен секретар на катедра „Счетоводство и анализ”
 2. Гл. ас. д-р Милена Миодраг Ковачевич – научен секретар на катедра „Финанси”
 3. Гл. ас. д-р Тома Дончев – научен секретар на катедра „Финансов контрол”
 4. Камелия Тодорова Пенкова – докторант в катедра „Финанси”
 5. Величка Бойкова Велева – докторант в катедра „Счетоводство и анализ”
 6. Атанаска Ангелова Георгиева – докторант в катедра „Финансов контрол”


Прикачени файлове:

application/pdf Цели по качеството - 06-01-2020.pdf - 1794 KB