Финансово-счетоводен факултет

Важна и полезна информация за кандидатстващите в ОКС "Магистър"

вторник, 20 януари 2015 13:45 /
Начало:
вторник, 20 януари 2015
Край:
понеделник, 11 май 2015
Място:
Подробности:

НА ВНИМАНИЕТО НА СТУДЕНТИТЕ

ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС

 

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

 

            Уведомяваме Ви, че имате възможност да се явите на предварителни сесии под формата на кандидат – магистърски изпит /електронен или на хартиен носител/ за учебната 2015/2016 година  съгласно Решение на Академичен съвет № 6/03.12.2014 г., както следва:

 

1. Подаване на регистрационни карти за първа предварителна /електронна/ сесия от 12.03.2015 г. до 18.03.2015 г. Явяване на изпит  от 21.03.2015 г.

 

2. Подаване на регистрационни карти за втора предварителна /хартиена/ сесия от 12.03.2015 г. до 23.04.2015 г. Явяване на изпит на 26.04.2015 г.

 

3. Подаване на регистрационни карти за трета предварителна /електронна/ сесия от 12.03.2015 г. до 07.05.2015 г. Явяване на изпит на 11.05.2015 г.

 

 

                                  

ДЕКАНАТ

НА ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН ФАКУЛТЕТ НА УНСС