Финансово-счетоводен факултет

Обновено: понеделник, 11 февруари 2019 15:14

Контакти

Е-mail: faf@unwe. bg

Тел.: каб.1037 - 02/8195302; каб.1051 - 02/8195241

 

 ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА ФАКУЛТЕТ "ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН"

/за периода – 11.02.2019 -26.05.2019/

 

 

 Длъжност

Име и фамилия

Приемен ден

Приемен час

Кабинет

ДЕКАН

Проф. д-р Сн. Башева

 

четвъртък

13,30-16,00

 

1037

ЗАМ.-ДЕКАН

по учебна работа

Проф.д-р М. Александрова

 

2108

ЗАМ.-ДЕКАН

по международно  сътрудничество

Проф.д-р Р. Пожаревска

 

сряда

17,30-19,00

1051

ЗАМ.-ДЕКАН

по научноизследователска работа

Доц.д-р О.Димов

 

1032

Началник сектор

“Секретариат на Финансово-счетоводен факултет”

Ем. Стоименова

понеделник-петък

 

10,15-11,45

13,30-15,00

Обедна почивка –

12,00-12,45

1037

 

ЦДО