Финансово-счетоводен факултет

ПОКАНА - XVII НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ

понеделник, 24 февруари 2020 14:54 /
Начало:
събота, 30 май 2020
Край:
Място:
Федерация на НТС
Подробности:

    

ФЕДЕРАЦИЯТА НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИТЕ СЪЮЗИ В БЪЛГАРИЯ

ОРГАНИЗИРА

ХVII Национална младежка научно-практическа конференция

 

  В конференцията могат да участват  доктори, докторанти, магистри, бакалаври и студенти на       възраст до 35 години и ученици от:

  • висши учебни заведения в София и
  • страната;
  • институти на БАН и Селскостопанска академия;
  • фирми с развойна дейност;
  • средни училища и професионални
  • гимназии.

Участниците трябва да представят самостоятелни или в съавторство разработки или други трудове с авторски характер, непубликувани до момента.

При съавторство се допуска само един втори съавтор, но водещ трябва да бъде участникът на младежка възраст.

Прикачени файлове:

application/msword pokana_2020-1.doc - 1238 KB

application/msword Pokana-2020_1.doc - 1242 KB