Финансово-счетоводен факултет

Решение на РС № 33/02.12.2014 г. за създаване на Изследователски център по Парична теория, политика и история в УНСС

понеделник, 15 септември 2014 9:28 /
Начало:
вторник, 02 декември 2014
Край:
вторник, 02 декември 2014
Място:
УНСС
Подробности: