Финансово-счетоводен факултет

Официална среща с Декана на факултета по правни и икономичски науки на Mohammed V University, Rabat, Morocco.

сряда, 27 януари 2016 16:48 /
Начало:
петък, 12 февруари 2016
Край:
петък, 12 февруари 2016
Място:
УНСС
Подробности:

На 12 февруари 2016 г. по инициатива на Центъра за изследвания и обучение по парична история, теория и политика ще се проведе официална среща с Декана на факултета по правни и икономичски науки на Mohammed V University, Rabat, Morocco.