Финансово-счетоводен факултет

Ръководството на Финансово-счетоводния факултет посети Икономическия факултет на Университета в гр. Сплит, Хърватия

сряда, 25 април 2018 9:25

В периода   9 април-13  април  2018 г. декана на ФСФ - проф.д-р Снежана Башева, зам.-декана по международно сътрудничество - проф.д-р Румяна Пожаревска и председателя на ОС на ФСФ - доц. д-р Силвия Трифонова посетиха  Икономическия факултет  на Университета в гр.Сплит по програмата Еразъм+.

През този  период  в рамките на предварително определена програма бяха  проведени  срещи с настоящето и бившето ръководства  на факултета  по Икономика  при Университета на Сплит. По конкретно ръководството на ФСФ се срещна с проф. Мая Фредотович - декан, проф. Ивица Първан-зам.декан по Финансиране и бизнес, проф. Снежана Пивак-зам.декан по учебната дейност,  доц. Дарио Миоцевич - зам.декан по международно сътрудничество  и  проф.Марио Пецарич - преподавател. Ръководството на ФСФ се запозна с административната и организационна структура на Университета като цяло и  на факултета по „Икономика“, с начина на функциониране и администриране на факултета, както и с отговорностите на всеки един от тях.

Галерия снимки от Ръководството на Финансово-счетоводния факултет посети Икономическия факултет на ...