Финансово-счетоводен факултет

Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана и зам.-декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие на 10 октомври 2018 г.

петък, 12 октомври 2018 10:42

На 11 октомври 2018 г. се проведе среща на ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС с декана на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие проф. д-р Любомир Дракулевски и зам.-декана за международно сътрудничество и наука проф. д-р Весна Буцевска след подписване на Договор за сътрудничество на ректорско ниво.

Деканът проф. д-р Снежана Башева – декан на ФСФ на УНСС и гл. ас. д-р Катерина Войческа, катедра „Финанси“ на УНСС – координатор за сътрудничество между двата факултета обсъдиха с гостите основните направления за бъдещото развитие на сътрудничеството между двата държавни университета като възможности за регионално развитие и сътрудничество.

Проф. д-р Снежана Башева, декан на ФСФ на УНСС, определи договора за сътрудничество като изключително полезен документ и много добра стъпка, насочена към практическата подготовка на студентите и бъдещата им професионална реализация. Документът предвижда също сътрудничество при организирането на лекции, събития и конференции с цел популяризиране на финансово-счетоводната професия, провеждането на майсторски класове по актуални теми, сътрудничество в изследователски проекти, образователни и научни мрежи и др.

На срещата се взе решение Икономическият университет „Св. Св. Кирил и Методий“ в Скопие да бъде съорганизатор на Четиринадесетата годишна международна научна конференция на младите учени на тема „ИКОНОМИКАТА НА БЪЛГАРИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ДИГИТАЛНИЯ СВЯТ”, която ще се проведе на 23 ноември 2018 г. в УНСС, София. Доц. д-р Силвия Трифонова, Председател на Организационния комитет на конференцията и преподавател в катедра „Финанси“ на УНСС, представи възможностите за бъдещо научноизследователско сътрудничество и детайлите по съорганизирането между двата университета на различни академични мероприятия и иницативи. С включването на Икономическия университет „Св. Св. Кирил и Методий“ – Скопие като партньор на Четиринадесетата международна научна конференция на младите учени, съорганизаторите на този реномиран международен научен форум са следните водещи национални и чуждестранни университети:

-         Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) – България;

-         Alma Mater Studiorum Universita di Bologna-Sede di Rimini – Italia;

-         University of Split, Faculty of Economics – Croatia;

-         Полтавский Университет Экономики и Торговли – Украйна;

-         Луцкий Национальны Технический Университет – Украйна;

-         Lodz University of Technology – Poland;

-         University of Rijeka, Faculty of Economics – Croatia;

-         Ss. Cyril and Methodius University of Skopje – Republic of Macedonia.

Галерия снимки от Проведена среща с ръководството на Финансово-счетоводния факултет (ФСФ) на УНСС  ...