Финансово-счетоводен факултет

Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Трифонова дискутира проблема за иновативната неконвенционална парична политика на авторитетни международни форуми

вторник, 06 ноември 2018 13:25

 

Доц. д-р Силвия Трифонова, председател на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет на УНСС и преподавател в катедра „Финанси”, е ръководител и координатор на проект по Договор № ДН15/10 от 11.12.2017 г., сключен с Фонд „Научни изследвания” към Министерството на образованието и науката (МОН) на Република България на тема “Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България”.

Във връзка с изпълнението на първия етап на проекта доц. д-р Силвия Трифонова представи важни аспекти на иновативната неконвенционална парична политика на централната банка пред чуждестранни учени и изследователи на две значими международни конференции. Тя взе участие в организираната у нас Пета мултидисциплинарна научна конференция по социални науки и изкуства (5th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences & Arts SGEM), месец август 2018 г. и в 26-тата Международна научна конференция „EBES 2018” (Eurasia Business and Economics Society 2018 Conference), организирана от Евразийското общество по бизнес и икономика в Университета по финанси и администрация (University of Finance and Administration) в Прага, Чешка република, месец октомври 2018 г.

Научните доклади, които доц. д-р С. Трифонова е представила на тези международни форуми, са пряко свързани с темата на проекта, а именно: „Могат ли банките да оцелеят в периода на лихвени проценти под нулата?” („Could banks survive a period of interest rates below zero?”) и „Емпирично потвърждение на лихвения трансмисионен канал на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ в страните членки на Вишеградската група” („Empirical Evidence of the Interest Rate Transmission Channel of the ECB’s Unconventional Monetary Policy in the Visegrad Group Member States”).

По време на научните конференции са дискутирани проблемите на монетарния икономикс, банковото дело, международните финанси, емпиричните изследвания за развиващите се икономики, индустриалните организации, публичния икономикс, финансовите пазари и др. Изнесени са интересни и актуални разработки в областта на икономиката на иновациите, поведенческите финанси, корпоративното управление, инвестициите и риск мениджмънта. Доц. д-р С. Трифонова е провела ползотворни работни срещи и дискусии с чуждестранни учени и експерти от практиката, на които е обсъдила въпроса за ролята на иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки в света за възстановяването на икономическия растеж след глобалната финансова криза и дълговата криза в еврозоната.

finacc_62727_SGEM1_IMG_20180827_093240[1].jpg

Доц. д-р С. Трифонова с модераторите на научната сесия на Петата мултидисциплинарна научна конференция по социални науки и изкуства (SGEM) 2018 г.

finacc_6a290_SGEM2_IMG_20180827_093358[2].jpg

Представяне на научния доклад по време на Петата мултидисциплинарна научна конференция по социални науки и изкуства (SGEM) 2018 г.

finacc_f4464_IMG_20181025_175020[1].jpg

 Презентиране на доклада на доц. д-р С. Трифонова по време на 26-тата Международна научна конференция „EBES 2018” (Eurasia Business and Economics Society 2018 Conference), Прага, Чехия


finacc_518da_IMG_20181025_180605[1].jpg

 Участие в научната секция "Инфлация и валутни курсове" на 26-тата Международна научна конференция „EBES 2018”, Прага, Чехия.

Галерия снимки от Председателят на ОС на Финансово-счетоводния факултет на УНСС доц. д-р Силвия Тр ...