Финансово-счетоводен факултет

Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Малайзия

вторник, 05 ноември 2019 15:35

Председателят на Общото събрание на Финансово-счетоводния факултет доц. д-р Силвия Трифонова получи НАГРАДАТА „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД“ („BEST PAPER AWARD“) на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), която се проведе в периода 27 – 28 септември 2019 г. в Технологичния университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), град Сунгай Петани (Sungai Petani), област Кеда (Kedah), Малайзия. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е съорганизатор на тази престижна международна научна конференция.

Изследването на доц. д-р Силвия Трифонова е изготвено и презентирано в съавторство с доц. д-р Атанас Атанасов от катедра „Статистика и иконометрия“ на УНСС. Темата на изследването е „Impact assessment of the ECB’s unconventional monetary policy measures on the Bulgarian government bond yields through the interest rate transmission channel” („Оценка на въздействието на мерките на неконвенционалната парична политика на ЕЦБ върху доходността на българските правителствени облигации чрез лихвения трансмисионен канал”).

Изследването е разработено във връзка с изпълнението на задачите от научната програма на научноизследователски проект с № ДН15/10 от 11.12.2017г.на тема: „Иновативната неконвенционална парична политика на водещите централни банки и нейните ефекти за развитите и развиващите се държави, с акцент върху България”, финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН. Доц. д-р Силвия Трифонова е ръководител на проекта, а доц. д-р Атанас Атанасов е член на проекта.

Вторият доклад, който е разработен във връзка с изпълнението на задачите от научната програма на научноизследователския проект с № ДН15/10 е изготвен от доц. д-р Силвия Трифонова и д-р Свилен Колев,член на проекта. Темата на доклада е „Effects from the US Federal Reserve unconventional monetary policy on the US financial market” (Ефекти от неконвенционалната парична политика на Федералния резерв на САЩ за финансовия пазар на САЩ”).

И двата научни доклада са презентирани на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), Технологичен университет MARA, гр. Сунгай Петани, Малайзия.

 

Доц. д-р Силвия Трифонова и доц. д-р Атанас Атанасов при награждаването с НАГРАДАТА „НАЙ-ДОБЪР ДОКЛАД“ („BEST PAPER AWARD“) на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology”  (icosBiT 2019 & iAdmin 2019)


Доц. д-р Силвия Трифонова, ръководител на проект № ДН15/10 и доц. д-р Атанас Атанасов, член на проекта, по време на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), Технологичен университет MARA, гр. Сунгай Петани, Малайзия


Доц. д-р Силвия Трифонова, ръководител на проект № ДН15/10 по време на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), Технологичен университет MARA, гр. Сунгай Петани, Малайзия


Откриването на Международната научна конференция „The 2019 International Conference on Sustainability Issues in Social Sciences, Business Management & Information Technology” (icosBiT 2019 & iAdmin 2019), Технологичен университет MARA (Universiti Teknologi MARA, UiTM), гр. Сунгай Петани област Кеда, Малайзия
Галерия снимки от Доклад на доц. д-р Силвия Трифонова с международна награда на конференция в Мала ...