Финансово-счетоводен факултет

Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 година

петък, 12 февруари 2021 16:23

На 12 февруари 2021 г. се проведе Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени „Икономиката на България и Европейския съюз: предизвикателството COVID-19“. Конференцията е авторитетен университетски форум, който традиционно се организира под патронажа на ректора на Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Организатор на конференцията е Финансово-счетоводният факултет на УНСС.

Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени бе открита от ректора на УНСС – проф. д-р Димитър Димитров, ректора на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и изпълнителен директор на VUZF Lab – доц. д-р Григорий Вазов, декана на Финансово-счетоводния факултет на УНСС – проф. д-р Румен Брусарски и председателя на Организационния комитет на конференцията – проф. д-р Силвия Трифонова.

Откриване на 16 международна научна конференция на младите учени

Проф. д-р Димитър Димитров - Ректор на УНСС

Доц. д-р Григорий Вазов - Ректор на ВУЗФ и изпълнителен директор на VUZF Lab

Проф. д-р Румен Брусарски - декан на Финансово-счетоводен факултет

В Шестнадесетата международна конференция на младите учени 2021 г. участват общо над 100 участника от много други висши училища – от България, а така също и от чужбина, които представиха своите научни доклади, онлайн в платформата Teams.

Г-жа Соня Спасова, директор на Европейски потребителски център България, запозна участниците в конференцията с предизвикателствата във връзка с потреблението и онлайн пазаруването в условията на пандемията от COVID-19. (на снимката долу)

Проф. Siva Ram Vemuri от Charles Darwin University, гр. Дарвин, Австралия, анализира как да посрещнем предизвикателствата, породени от пандемията в доклада си на тема: „Implications for meeting COVID19 challenges”.

По-конкретно, участници с научни доклади в конференцията има от ВУЗФ, Стопанската академия „Д. А. Ценов” – Свищов, Икономическия университет – Варна, Нов български университет (НБУ), Медицинския университет – София, Военномедицинската академия (ВМА) – София, Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", Аграрния университет – Пловдив, Военната академия „Георги Сава Раковски“, София, Югозападния университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, от финансово-икономическата практика, Българската народна банка (БНБ), Асоциацията на банките в България, Национална агенция за приходите (НАП), здравни заведения, адвокатски кантори, и разбира се, най-много от УНСС.

Публикуваните научни резултати от предходните петнадесет конференции на младите учени доказаха значителния потенциал за бъдещото професионално и кариерно развитие на младите изследователи у нас.

За девети пореден път международната конференция на младите учени се провежда в съорганизаторство с Висшето училище по застраховане и финанси. Двата университета имат дългогодишни много близки и топли партньорски взаимоотношения, благодарение на тясното сътрудничество с ръководството на ВУЗФ в лицето на доц. д-р Григорий Вазов – ректор и изпълнителен директор на VUZF Lab,  и доц. д-р Радостин Вазов – зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение.

Доц. д-р Радостин Вазов, Зам.-ректор по европейски проекти и продължаващо обучение на ВУЗФ


Шестнадесетата международна научна конференция на младите учени се провежда в съорганизаторство и със седем чуждестранни университета – партньори, а именно:

  1. Университетът на гр. Болоня, Италия;
  2. Факултетът по икономика, бизнес и туризъм на Университета на гр. Сплит, Хърватия;
  3. Факултетът по икономика и бизнес на Университета на гр. Риека, Хърватия;
  4. Полтавският университет по икономика и търговия, Украйна;
  5. Луцкият национален технически университет, Украйна;
  6. Технологичният университет на гр. Лодз, Полша;
  7. Икономическият държавен университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие, Северна Македония.

Финансово-счетоводният факултет на УНСС сключи Меморандуми за двустранно сътрудничество с тези чуждестранни университети и не само постави началото, но и развива активно международно академично партньорство с тях.

 

Ректорът проф. д-р Димитър Димитров и проф. д-р Силвия Трифонова

Галерия снимки от Шестнадесета международна научна конференция на младите учени - 12 февруари 2021 ...