Финансово-счетоводен факултет

С решение на Академичния съвет на УНСС е създаден Център за изследвания и обучение по парична история, теория и политика при УНСС

петък, 12 декември 2014 14:34

Създаден е Център за изследавния и обучение по парична история, теория и политика при УнСС. Проф.д.ик.н. Николай Неновски е избран за директор на Центъра.

Галерия снимки от С решение на Академичния съвет на УНСС е създаден Център за изследвания и обучен ...