Резултати от търсене за Факултет международна икономика и политика

Университетски подсайтове

Специалности

Структура

Преподаватели

Служители

Страници

19 results found
Национален конкурс за написване на есе на чужд език в областта на международните отношения за специалностите от направление „Политически науки“ 31.5.2021 г. ... списък на първенците в конкурса за есе на чужд език РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ЧУЖД ЕЗИК НА ТЕМА "COVID-19 СЛЕД 2020: ОТВОРЕН СВЯТ - ЗАТВОРЕН СВЯТ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" 1. Конкурсът за есе на тема "COVID-19 след ...
Състав 14.10.2021 г. ... . д-р Борислав Михайлов Борисов Почетен професор на УНСС Институт по интелектуална собственост и технологичен трансфер  CV: български  Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg  Телефон: (02) 862 94 97  Кабинет: №1, Институт по ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 22.4.2017 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в ...
Кои сме ние 18.4.2017 г. ... . д-р Блага БЛАГОЕВА - ръководител катедра "Политология" проф. д-р Георги ЯНКОВ - заслужил професор на УНСС, основател и дългогодишен ръководител на катедра "Политология" доц. д-р Елена СИМЕОНОВА - научен секретар на катедра ...
Доклади (Архив) 7.2.2017 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език по актуална политическа тема 14.11.2016 г. ... ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ"   Конкурсът за есе на тема "България в ...
Регламент за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език 7.4.2016 г. ...  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ "МЕЖДУНАРОНИ ОТНОШЕНИЯ" 1. Конкурсът за есе на тема "България в ...
РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ 8.4.2016 г. ... за провеждане на Национален конкурс за есе на чужд език РЕГЛАМЕНТ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА "БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И МОЕТО БЪДЕЩЕ" ЗА ПРИЕМ В ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ "ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ" ПОДНАПРАВЛЕНИЕ ...
Номинации за ръководни органи на УНСС 15.12.2015 г. ... за ректор на УНСС проф. д.ик.н. Стати Василев Статев Концепция за работа през мандатния период (2015 - 2019 г.)1 1 Концепцията се публикува в съответствие с изискванетона чл. 25, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС ...
Доклади архив 6.4.2015 г. ... чл. 34а, ал. 3, т. 1 от Закона за висшето образование и чл. 29, ал. 4, т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, Контролният съвет на УНСС проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на университета и на негови основни звена и ...
<span style="display:none">ОРГАНИЗАЦИОННИ</span> 19.11.2012 г. ... доц. д-р Румен Брусарски - Факултет Международна икономика и политика доц. д-р Даниела Иванова - Юридически факултет доц. д-р Мариана Янева - Факултет Управление и администрация доц. д-р Емил Асенов - Факултет Приложна информатика и статистика ...
Срещи с ръководствата на факултетите по професионални направления и потоци 13.9.2012 г. ... “Икономика”: Поднаправление “Икономика и бизнес”:   Факултет “Икономика на инфраструктурата”: Поток 186            -      зала 2030     - проф. д.ик.н. Христо Първанов Поток ...
<span style="display:none">ДОКЛАДИ НА КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ</span> 19.11.2012 г. ... , Бизнес факултет, Общоикономически факултет и факултет Международна икономика и политика. За извършените проверки са изготвени доклади за всеки факултет с констатации, заключения и препоръки. Заключенията на Контролния съвет във всички доклади са за: - законосъобразността на конституирането на ...
Факултети и катедри 13.9.2016 г. ... факултет Катедра "Икономикс" Катедра "Чoвешки ресурси и социална защита" Катедра "Икономическа социология" Катедра "Политическа икономия" Бизнес факултет Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост" Катедра "Индустриален бизнес" Катедра "Икономика на природните ...
Стажантски програми 6.3.2012 г. ... В учебните планове на всички специалности в бакалавърска степен на обучение от факултет „Международна икономика и политика” са предвидени учебни практики в рамките на един месец в съответстващи на профила на специалностите институции, фирми и организации. ...
В медиите 18.12.2013 г. ... на факултет “Международна икономика и политика” в медиите е съпроводени с изключително положителни нагласи за специалностите във факултета, които са високо ценени сред обществото като цяло и от бизнеса и държавните институции в частност. Интервю с проф. д-р Антоанета Василева - 30.09.2013 г ...
Партньори 6.3.2012 г. ... мисия и своите приоритетни цели факултет "Международна икономика и политика" реализира чрез сътрудничество в образователната и научно-изследователска дейност с различни  организации и институции. Нашите основни партньори са: Министерство на външните работи на Р България ...
История 11.4.2012 г. ... е приемник на основания през 1920 г. Свободен университет за политически и стопански науки с три отдела: Дипломатически-консулски, Административно-финансов и Търговско-стопански. В трите факултета широко се застъпва езиковото обучение. Наред със задължителните френски, английски и немски език, е ...
За факултета 11.4.2012 г. ... във факултет „Международна икономика и политика“ предоставя фундаментални знания и умения, които са неизменна част от подготовката на студентите по специалностите „Международна икономика и политика“, „Международни отношения“ и „Политология“. Висококачественото обучение, в съответствие с ...

Новини

32 results found
20 септември - откриване на академичната учебна 2021/2022 година 17.9.2021 г. ... - доц. д-р Даниела Въткова-Милушева   ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА   Специалности „Международни икономически отношения” и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” - зала 2009 - проф. д-р Миланка ...
Почина първият декан на факултет „Международна икономика и политика“ проф. д.ик.н. Лилия Каракашева 4.11.2020 г. ... дълбоко прискърбие съобщаваме, че на 17 септември 2020 г. ни напусна проф. д.ик.н. Лилия Вълчева Каракашева (85 г.) С изключителен професионализъм, богата ерудиция и десетилетия труд в полза на изграждането на световно ниво на висшето образование в България, проф. д.ик.н. Лилия Вълчева ...
ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика» 21.2.2020 г. ... годината на 100-годишния юбилей на УНСС и 45-годишнина от създаването си, факултет «Международна икономика и политика» кани студенти, преподаватели и приятели да представят креативни и оригинални идеи за ЛОГО НА ФАКУЛТЕТА. Очакваме креативни идеи, които да отразяват спецификата на нашия факултет, ...
Излезна сборникът от международната факултетна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism" 21.2.2020 г. ... от печат сборникът от проведената в края на 2018 година международна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism", организирана от факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки ...
Дипломираха се бакалаврите, магистрите и докторите от катедра „Международни отношения“ 12.12.2019 г. ... официална церемония в аула „Максима“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалностите „Международни отношения“ и „Европеистика“, на магистрите от „Международни отношения: международна публична администрация“, „Международни отношения: управление на ...
Бакалаврите, магистрите и докторантите от катедра „Политология“ получиха дипломите си 11.12.2019 г. ... церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на бакалаврите от специалност „Политология“, на магистрите от специалност „Политология със специализация „Приложна политология“ и на придобилите ОНС „доктор“. „Днес ви приветствам ...
Годишна научна конференция „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“ 14.11.2019 г. ... научна конференция на тема „Интереси, ценности, легитимност: международни, европейски и национални измерения“, организирана от катедра „Международни отношения“ и катедра „Политология“, се проведе в Голямата конферентна зала. Във форума участваха представители на ...
ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНИ ОБЩИ СЪБРАНИЯ ЗА 2021 ГОДИНА 14.10.2021 г. ... и факултети Дата на провеждане на Общо събрание УНСС Общоикономически факултет Финансово-счетоводен факултет Факултет „Управление и администрация“ Факултет "Икономика на инфраструктурата" Факултет ...
Бакалаврите и магистрите от специалност „Политология“ получиха дипломите си 6.12.2018 г. ... ми какви са твоите ученици, за да ти кажа кой си. Цитирам тази известна сентенция, защото оттук насетне по вас и постиженията ви ще съдят за нас, вашите учители. Неслучайно използвам думата учител, а не преподавател, защото в нашата работа ние не просто преподаваме знания, а се опитваме и да ви учим. Випуските ...
Факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки организират международна конференция за Балканите и Европа - CALL FOR PARTICIPATION 8.6.2018 г. ... Conference Call for Participatiion   THE BALKANS AND EUROPE BETWEEN INTEGRATION AND PARTICULARISM: CHALLENGES AND PROSPECTS Sofia, UNWE / October 25-26, 2018   The conference is topical for many reasons, one being the European prospects of the Western Balkans as a focus of the ...
Кръгла маса „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ 14.5.2018 г. ... маса на тема „Сътрудничеството Европа - Африка: в търсене на решения на регионалните и глобалните предизвикателства“ с участието на младежи от Танзания, Уганда и България, организирана от катедра „Международни отношения“ и фондация „Open Space“ в рамките на проект ...
Това са първенците в Националния конкурс за социално-политическо есе 12.3.2018 г. ... след събеседване станаха ясни първенците в Националния конкурс за есе на социалнополитическа тема за прием в ОКС "Бакалавър" на Професионално направление "Политически науки" в УНСС, Поднаправление "Политология". Това са Марaя Русенова, Калина Корчева, Николай Манолев, Мария Конецовска и Диана ...
Бакалаврите и магистрите от "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си 19.12.2016 г. ... официална церемония в зала „Тържествена“ абсолвентите от специалностите "Международни отношения" и "Европеистика" взеха дипломите си. На събитието присъстваха доц. д-р Игор Дамянов, декан на факултет "Международна икономика и политика",  проф. д-р Георги Генов, проф. д-р Динко Динков, ...
Представяне на книгата на проф. Димитър Хаджиниколов "Европейска икономика" 1.3.2016 г. ... на книгата на проф. д.ик.к. Димитър Хаджиниколов “Европейска икономика“ се състоя в Дома на Европа в София - Представителството на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в България. Кратко експозе за новия научен труд на проф. Хаджиниколов направи зам ...
40 години от създаването на факултет „Международна икономика и политика” 5.10.2015 г. ... тържествено събрание в аула „Максима” бе отбелязан 40-годишният юбилей на факултет „Международна икономика и политика”. На събитието присъстваха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, проф. д-р ...
Подписан бе договор за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД 3.6.2015 г. ... за сътрудничество между УНСС и ЗК „УНИКА“ АД подписаха ректорът на университета проф. д.ик.н. Стати Статев и (от страна на застрахователната компания) Николай Генчев, председател на УС и главен изпълнителен директор, и Николай Каварджиклиев, член на УС и изпълнителен директор. На ...
Трета годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ 25.3.2015 г. ... годишна конференция „Балканите в XXI век – българският поглед“ на тема „Украйна и новите регионални разломи“ събра в голямата конферентна зала учени, дипломати, експерти, студенти, журналисти. На форума, организиран от УНСС, Института за икономика и международни отношения, Българското ...
И политолозите се дипломираха 5.12.2014 г. ... тържествена церемония в зала „Тържествена“ бяха връчени дипломите на магистрите и бакалаврите от специалност  „Политология“. На събитието присъстваха проф. д-р Георги Янков, ръководител на катедра „Политология“, доц. д-р Блага Благоева, зам.-декан на факултет „Международна икономика и политика“ ...
Международна научна конференция „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“ 3.10.2014 г. ... голямата конферентна зала бе открита единадесетата международна научна конференция на тема „Членството на България в Европейския съюз – седем години по-късно“. В работата на форума  участваха водещи учени от УНСС, СУ „Св. Климент Охридски“, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, ...
Споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай 27.6.2014 г. ... е споразумение за научно сътрудничество между УНСС и Института за международни изследвания в Шанхай, Китай. Под документа поставиха подписи проф. д.ик.н. Валентин Кисимов, зам.-ректор на университета, и проф. Ян Дзъмин, председател на Академичния съвет на Шанхайския институт. На подписването ...
Двоен юбилей на Общоикономическия факултет и на катедра "Икономикс" 31.10.2013 г. ... Две значими юбилейни дати бяха чествани в университета - 55-годишнината на Общоикономическия факултет и 65-годишнината на катедра „Икономикс“. Те бяха отбелязани с научна конференция на тема: „Икономика и общество: глобални и регионални предизвикателства пред България“. Форумът, на който присъстваха ...
Кризата в Сирия бе обсъдена на кръгла маса 7.10.2013 г. ... в Сирия влезе в дневния ред и на академичната общност. Участниците в кръглата маса, организирана от катедра „Международни отношения“, дискутираха по темата ”Кризата в Сирия и отражението й върху новия международен ред”. Форумът бе открит от проф. д-р Антоанета Василева, декан на факултет ...
Новите магистърски програми на факултет „Международна икономика и политика“ с приложение в световния бизнес 13.9.2013 г. ... тази учебна година катедра „Международни икономически отношения и бизнес" предлага две нови магистърски програми. „Международен бизнес и мениджмънт" е съвместен проект между УНСС, университета Nottingham Trent във Великобритания и Икономическия университет в Потсдам, Полша. Успешно ...
Академична премиера на книгата "Политическият риск: анализ, оценка, управление" 16.5.2013 г. ... премиера на книгата на гл. ас. д-р Елена Симеонова „Политическият риск: анализ, оценка, управление“ направи катедра „Политология“. На събитието в голямата конферентна зала присъстваха както много преподаватели, така и студенти-политолози, които изучават дисциплината "Анализ на ...
Лекция и дискусия за политическата криза в България 21.3.2013 г. ... лекция на тема: „Партиите и кризата на политическото представителство“ изнесе в голямата конферентна зала доц. д-р Симеон Асенов, преподавател и научен секретар на катедра „Политология“. Академичната дискусия за политическата криза в България, в която участваха преподаватели и студенти, бе ...
Публична лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас 15.3.2013 г. ... лекция на Н.Пр. Гийермо Салвадор Асрак, посланик на Р Аржентина у нас, събра испаноговорящи преподаватели и студенти в голямата конферентна зала на университета. Срещата с аржентинския посланик бе организирана от катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“.   Преди публичната си ...
Дипломите на МИО като "скок от висока орбита" 7.4.2014 г. ... сте се качили на висока орбита и Баумгартнер, със своя скок от ръба на Космоса, ще бъде прашинка на фона на вашите успехи! Но погледнете кои са тези, които са ви повдигнали – родителите, приятелите, колегите, университета.“  По този метафоричен начин проф. д.ик.н. Валентин ...
Соломон Паси: Вие ще живеете в една по-сплотена Европа 1.11.2012 г. ... Соломон Паси изнесе публична лекция пред студенти на тема: ''България на пет океана - 8 години по-късно'', организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и Атлантическия клуб в България (АКБ), чийто основател и президент е известният ни политик. Представяне на ...
Студенти аргументираха своите „за“ и „против“ разширяването на Европейския съюз 30.3.2012 г. ... дискусия бе организирана от Студентската асоциация за изследване на международните отношения (САИМО) и евродепутата от Синята коалиция/ЕНП Надежда Нейнски. Темата на дебата бе: "Разширяването на Европейския съюз: „за" и „против" и в него участваха студенти от УНСС и други ...
Публична лекция на проф. Динко Динков предизвика академична дискусия 7.4.2014 г. ... голям интерес сред университетската общност предизвика публичната лекция на проф. Динко Динков на тема „Кризата и сблъсъкът на концепции за осигуряване на икономически растеж в Европейския съюз (политически измерения)". В голямата конферентна зала на университета, да чуят преподавателя от ...

Предстоящо

10 results found
Откриване на новата академична учебна година 20.9.2021 г. ... 3048 - доц. д-р Даниела Въткова-Милушева   ФАКУЛТЕТ МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА   Специалности „Международни икономически отношения” и „Международни икономически отношения с преподаване на английски език” - зала 2009 - проф. д-р Миланка Славова Специалност ...
Студентска кръгла маса на тема: "От какви знания за политиката се нуждаят студентите от икономически специалности в УНСС?" 23.10.2014 г. ... УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО   (№ НИД НП - 11/2014)     Студентска кръгла маса на тема: „ОТ КАКВИ ЗНАНИЯ ЗА ПОЛИТИКАТА СЕ НУЖДАЯТ СТУДЕНТИТЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ В ...
Конкурс за преподавател по английски език 15.9.2014 г. ... „Чужди езици и приложна лингвистика” към факултет „Международна икономика и политика“ в УНИВЕРСИТЕТА ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО – София обявява конкурс за длъжността преподавател по английски език. Срокът за подаване на документи е един месец от публикуване на обявата на ...
Конкурс за избор на експерти по проект BG051РО001-3.1.07-0059 26.6.2014 г. ... Проект BG051РО001-3.1.07-0059 “Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“ Оперативна програма ...
Новата учебна година ще бъде открита на 16 септември 16.9.2013 г. ... среща на академичното ръководство и преподавателите с първокурсниците ще се проведе на 16 септември от 10 часа в аула „Максима“ по повод откриването на 93-тата академична учебна година в УНСС. Откриването на новта учебна година в УНСС може да гледате на: video.unwe.bg В 11 ...
Първа национална конференция по политическа икономия на тема: "Политическа икономия и икономическа теория" 19.11.2013 г. ... за национално и световно стопанство Общоикономически факултет Катедра „Политическа икономия” организира Първа национална научна конференция по политическа икономия на тема: „ПОЛИТИЧЕСКА ИКОНОМИЯ И ИКОНОМИЧЕСКА ТЕОРИЯ” 21 и 22 ноември 2013 г., 10.00 ч., голяма ...
Публична лекция и академична дискусия за "Политическата криза в България 2013 г." 18.3.2013 г. ... ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО ФАКУЛТЕТ ”МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА” КАТЕДРА „ПОЛИТОЛОГИЯ”    Публична лекция на тема: "ПАРТИИТЕ И КРИЗАТА НА ПОЛИТИЧЕСКОТО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО" доц. д-р Симеон Асенов и Академична дискусия  "ПОЛИТИЧЕСКАТА КРИЗА В ...
Официално представяне на „Бизнес клуб УНСС“ 6.3.2013 г. ... 11 март (понеделник) от 18.00 ч. в зала "Тържествена" ще се състои официалното представяне на "Бизнес клуб УНСС”.  На събитието ще присъстват представители на университетското ръководство, факултет „Международна икономика и политика“, изтъкнати бизнесмени, ...
Конкурс за преподавател по английски език 4.3.2013 г. ... обявява конкурс за 1 (един) редовен преподавател по английски език към катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“, факултет „Международна икономика и политика“, със срок един месец от обявяването му в уебсайта на УНСС. Документи се подават в катедра „Чужди езици и приложна лингвистика“: кабинет П050А ...
Среща с Патрисия Инхор Селфа от института "Сарвантес" 5.4.2012 г. ... покана на катедра „Чужди езици и приложна лингвистика", факултет „Международна икономика и политика", на 5 април (четвъртък) от 15.00 ч. в зала 2013 ще се проведе среща с Патрисия Инхос Селфа, служител на института „Сервантес" в София. Г-жа Инхос ще представи на испаноезичната аудитория ...

Фотогалерия

0 results found

Видеогалерия

0 results found

Google Търсене