Факултет "Международна икономика и политика"

Излезна сборникът от международната факултетна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism"

петък, 21 февруари 2020 19:26

Излезна от печат сборникът от проведената в края на 2018 година международна конференция "The Balkans and Europe between Integration and Particularism", организирана от факултет "Международна икономика и политика" и Българската асоциация за политически науки.

Галерия снимки от Излезна сборникът от международната факултетна конференция "The Balkans and Euro ...