Факултет "Международна икономика и политика"

ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика и политика»

петък, 21 февруари 2020 19:44

В годината на 100-годишния юбилей на УНСС и 45-годишнина от създаването си, факултет «Международна икономика и политика» кани студенти, преподаватели и приятели да представят креативни и оригинални идеи за ЛОГО НА ФАКУЛТЕТА.

Очакваме креативни идеи, които да отразяват спецификата на нашия факултет, както и принадлежността му към Университета за национално и световно стопанство.

От владеещите програми за графичен дизайн очакваме проект в черно-бял и цветен вариант (формат - JPEG, резолюция - 72 dpi., размер - 440 pxl x 560 pxl). Онези, които не се справят добре с графичния софтуер, но имат интересни идеи и искат да ги споделят, могат да го направят като опишат детайлно логото, което са измислили. Ако изберем такава идея ще намерим начин да я превърнем в лого с горните параметри.

Всички проекти и идеи,  получени до края на м. март, 2020 г., ще бъдат разгледани от 5-членно жури от преподаватели във Факултета, което ще избере най-креативната идея или проект за лого на факултет „МИП“.

Галерия снимки от ПОКАНА за представяне на идеи за знак (лого) на Факултет «Международна икономика ...