Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Провеждане на Общо събрание

четвъртък, 10 октомври 2019 15:43 /
Начало:
понеделник, 18 ноември 2019 13:00
Край:
понеделник, 18 ноември 2019 19:00
Място:
зала Тържествена
Подробности:

П О К А Н А

 

За Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”, което ще се проведе на 18.11.2019 г. /понеделник/ от 13.00 ч. в зала ТЪРЖЕСТВЕНА при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на комисии и работни групи.

2. Отчет на деканското ръководство за периода м. ноември 2018 г. – м. ноември 2019 г., и за мандата 2015 г. – 2019 г.

3. Избор на декан на факултета.

4. Избор на председател и зам.-председател на Общо събрание на факултета.

5. Избор на Факултетен съвет.

6. Избор на членове за Общо събрание на УНСС от нехабилитирания състав на факултета.

7. Текущи.