Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Провеждане на Общо събрание

понеделник, 18 ноември 2019 17:07 /
Начало:
понеделник, 25 ноември 2019 13:00
Край:
понеделник, 25 ноември 2019 18:00
Място:
зала 4056
Подробности:

П О К А Н А

 

за Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На основание чл. 32, ал. 1 т. 2 от Правилника за дейността на УНСС, свиквам Общо събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на 25.11.2019 г. /понеделник/ от 13.00 ч. в зала 4056, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на комисии и работни групи.

2. Отчет на деканското ръководство за периода м. ноември 2018 г. – м. ноември 2019 г., и за мандата 2015 г. – 2019 г.

3. Избор на декан на факултета.

4. Избор на председател и зам.-председател на Общо събрание на факултета.

5. Избор на Факултетен съвет.

6. Избор на членове за Общо събрание на УНСС от нехабилитирания състав на факултета.

7. Текущи.

                                                                                  

 

В случай, че редовно свиканото Общо събрание няма кворум, свикването му се преобявява за след един час на същото място и при същия дневен ред. В този случа заседанието е редовно, ако присъстват не по-малко от ½ от списъчния състав на Общото събрание /чл. 32, ал. 4 от Правилника за дейността на УНСС/.

 

18.11.2019 г.                                                                                             Председател на ОС на факултет

                                                                                                                   "Икономика на инфраструктурата",

                                                                                                                    доц. д-р Цветан Кулевски