Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Провеждане на Общо събрание

петък, 16 октомври 2020 14:06 /
Начало:
вторник, 01 декември 2020 13:00
Край:
вторник, 01 декември 2020 17:00
Място:
зала Тържествена
Подробности:

П О К А Н А

 

за Общо събрание на факултет “Икономика на инфраструктурата”

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ,

На основание чл. 32, ал. 1 т. 1 от Правилника за дейността на УНСС, свиквам Общо събрание на факултет „Икономика на инфраструктурата“ на 01.12.2020 г. (вторник) от 13.00 ч. в MS Teams конферентна връзка в защитена среда в рамките на университетския домейн unwe.bg, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Отчет на деканското ръководство за периода м. ноември 2019 г. – м. ноември 2020 г.

 

2. Попълване състава на ФС.

 

3. Попълване състава на нехабилитираните преподаватели за Общото събрание на УНСС от квотата на факултета.

 

4. Текущи.

 

 

                                                                       П

        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС: ……"п"……………

                          (доц. д-р Цветан Кулевски)