Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Международна факултетна студентска научна конференция на тема: "Инфраструктурата: бизнес и комуникации"

сряда, 29 февруари 2012 13:57 /
Начало:
понеделник, 07 май 2012 8:30
Край:
понеделник, 07 май 2012 18:00
Място:
Голяма и Малка конферентни зали на УНСС
Подробности:
  • На 7 май 2012 г. от 09.00 ч. в Голяма и Малка конферентни зали на УНСС ще се проведе традиционната международна факултетна студентска научна конференция на тема: "Инфраструктурата: бизнес и комуникации". Участие могат да вземат студенти от специалностите на Факултета от 3 и 4 курс, както и студенти от сродни специалности от университети в чужбина. Научни консултанти на докладите ще бъдат преподаватели от съответните катедри. Техническите изисквания към докладите може да получите от научните секретари на катедрите. Краен срок за представяне на докладите на хартиен и магнитен носител - 9 април 2012 г. Докладите ще бъдат публикувани в сборник, екземпляр от който ще получи всеки участник.
  • Ще бъдат връчени грамоти, както и индивидуални награди на най-добре представилите се студенти. Извънредната колективна парична награда на Декана на Факултета ще получи специалността с най-активно участие в научния форум. С участието си в научната проява може да кандидатствате за европейски стипендии и награди.
  • Регистрацията на участниците започва в 08.30 часа