Девета международна научна конференция за студенти и докторанти - Заявки

Бакалавър
Магистър
Докторант
Търговия – състояние и перспективи
Комуникации, медии, журналистика, ПР
Логистика и управление на веригата на доставките
Транспортът в глобалната икономика
Национална и регионална сигурност
Туристически бизнес