Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС и Meiji Gakuin University, Токио

понеделник, 27 февруари 2017 13:41
понеделник, 27 февруари 2017 11:04 /
Print Increase font size
 

На 22 февруари 2017 г. проф. Макото Канда, преподавател по „Стратегически мениджмънт“, в Meiji Gakuin University в Токио, Япония се срещна със Заместник-декана по научноизследователската дейност на Факултет „Икономика на инфраструктурата“ доц. д-р Мирослава Раковска. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество между факултета и Meiji Gakuin University в областта на научните изследвания и студентската и преподавателска мобилност. Проф. Канда разясни условията за обучение на студенти от УНСС в Meiji Gakuin University.

От 10:30 часа в зала „Тържествена“ проф. Макото Канда изнесе публична лекция на тема „The Very Japanese Company“ пред студенти от специалност „Икономика на туризма“. Японският професор говори за традиционните компании в страната и тяхното устойчиво развитие. Събитието в зала „Тържествена“ бе организирано от доц. д-р Паскал Желев, главен секретар по международно сътрудничество, и ас. д-р Христина Бойчева, преподавател в катедра „Икономика на туризма“.

Проф. Макото Канда

Доц. Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“, откри публичната лекция и представи гост-лектора. Тя се спря на приноса на Япония за развитието на стратегическия мениджмънт и иновациите в глобален мащаб.

По време на публичната лекция в зала "Тържествена"

Проф. Канда открои резултатите от своето проучване за устойчивото развитие на традиционните японски компании, създадени преди повече от 100 години - още през 16 и 17 век. Той подчерта, че управлението на социалните взаимодействия и мениджмънтът на човешките ресурси изграждат потребителска лоялност, която е основният фактор за дългосрочното устойчиво развитие на бизнеса.

Проф. Канда с доц. Раковска (вляво) и д-р Бойчева

Гост-лекторът очерта и иновативните области за развитие на изследваните компании и отговори изчерпателно на многобройните въпроси.

Преди публичната лекция проф. Канда и доц. д-р Мирослава Раковска обсъдиха възможностите за сътрудничество между българския и японския университет в областта на научните изследвания, студентската и преподавателската мобилност. Проф. Канда пое конкретни ангажименти за реализиране на съвместни проекти между УНСС и Meiji Gakuin University.

Галерия снимки от Публична лекция на японски професор и възможности за сътрудничество с между УНСС ...