Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“

понеделник, 27 март 2017 16:43 /
Print Increase font size

Проф. д-р Христо Кожухаров стана първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“ на Икономическия университет – Варна, с която беше удостоен „за високи постижения като преподавател и изследовател в областта на икономиката, технологиите и стокознанието“. 

Проф. Пламен Илиев, ректор на Икономическия университет – Варна, връчва наградата на проф. Христо Кожухаров (вляво)

Проф. Кожухаров постъпва в УНСС през 1968 г. Бил е декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, ръководител на катедра “Стокознание“, заместник-ректор по научноизследователската работа, член на научни съвети и на Научната комисия по икономически науки към Висшата атестационна комисия. Автор е на повече от 160 научни труда, на 14 учебника и учебни помагала по стокознание. Притежава 12 авторски свидетелства за изобретения, внедрени в практиката. Водил е лекционни курсове по стоковедски дисциплини.

Галерия снимки от Професор от УНСС е първият носител на наградата „Проф. Цани Калянджиев“  ...