Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“

сряда, 26 април 2017 8:55
вторник, 25 април 2017 14:57 /
Print Increase font size

Четиридесет доклада бяха представени по време на Шестата международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“, изнесени от 41 участници от УНСС, български и чуждестранни университети, магистри от международната програма „Ядрена сигурност“. Форумът бе фокусиран върху проблемите на развитието на инфраструктурата у нас, които включват много аспекти по създаването на подходяща бизнес среда за икономиката и прилагането на съвременни практики в области като транспорт, енергетика, логистика, търговия, отбрана и сигурност, туризъм  и комуникации.

В голямата конферентна зала

На откриването на конференцията присъстваха проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет "Икономика на инфраструктурата" и ръководител на катедра "Национална и регионална сигурност", доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан по научноизследователската дейност на факултет „Икономика на инфраструктурата“ и ръководител на катедра „Логистика“, председател на организационния комитет на форума, доц. д-р Силвия Терезова,зам.-декан на факултета и научен секретар на катедра „Икономика на търговията“, доц. д.н. Ивайло Христов, зам.-декан на факултета, преподавател в катедра „Медии и обществени комуникации“.

Проф. Димитров, доц. Раковска, проф. Гоев, доц. Христов, доц. Терезова (отляво надясно)

В петте предишни издания на конференцията участваха над 350 студенти и докторанти, а в шестото издание се включиха като докладчици 14 докторанти, 27 студенти, от които пет чуждестранни, двама магистри от Йордания и Уганда от програмата „Ядрена сигурност“, посочи при откриването на форума доц. Раковска. Тази година с оригинални разработки се представят студенти и докторанти от факултета, като за първи път в програмата са включени и четири доклада на английски език, подготвени от студенти от „Икономика на туризма“, от двама докторанти от „Маркетинг и стратегическо планиране“ и др. Доц. Раковска изтъкна също, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е лидер след факултетите по брой на докторанти.  

Участници в конференцията

От името на ректора проф. д.ик.н. Стати Статев проф. Гоев поздрави участниците във форума. Той изтъкна, че факултет „Икономика на инфраструктурата“ е водещ не само по брой на обучаващите се доктори, но и по брой и значимост на научноизследователските разработки. Той припомни, че във всички научни форуми на университета вече се организират секции за студенти и докторанти. Сред предимствата от това зам.-ректорът открои възможността да бъдат представени креативни идеи, с които студентите да кандидатстват както за европейски стипендии, както и за специалните стипендии за високи постижения в науката и спорта.

По време на форума

Приоритет на нашия факултет е работата със студентите, които имат възможност да покажат своите разработки и научни виждания, посочи проф. Димитров. В този смисъл тази конференция има уникален характер, защото демонстрира какво можем и правим заедно като факултет.

Пленарен доклад на тема „Влиянието на бежанците върху пазара на труда в Република България“ изнесе Мирела Георгиева, III курс, „Икономика на отбраната и сигурността“ (на снимката долу).

Научната конференция продължи в заседания по секции. Бяха връчени и сертификати за участие във форума.   

Галерия снимки от Шеста международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура:  ...