Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления

понеделник, 18 юни 2018 8:06

петък, 15 юни 2018 12:04

Да събере на едно място експерти от национални и международни институции, представители на академичната общност и на частния сектор, които се занимават с проблемите с незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления. Това беше целта на проведената от 11 до 15 юни в УНСС кръгла маса по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”.

В Малката конферентна зала

Във форума участваха зам.-министърът на вътрешните работи г-н Милко Бернер, зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Цветан Димитров, експерти от Агенция „Митници“, председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите и Европейската асоциация на тютюнопроизводителите г-н Цветан Филев, представители на международни институции, борещи се срещу незаконната търговия с тютюневи изделия, изследователи от Италия, Холандия, Австрия, Сърбия и Швейцария, както и експертите по проекта от катедра „Национална и регионална сигурност“.

Участниците във форума бяха запознати с предварителните резултати от проведените изследвания и дискутираха предложения за подобрения в методиката на изследванията.

Събитието беше открито от заместник-ректора доц. д-р Миланка Славова, която приветства гостите от името на ректора проф.д.ик.н. Стати Статев.

Доц. Миланка Славова

Зам.-министър г-н Милко Бернер поздрави екипа за амбициозния и навременен проект и подчерта, че проблемът с незаконната търговия на тютюн е актуален не само в България и Европа, но и в глобален аспект. Според него сътрудничеството между академичната общност и администрацията в тази област ще бъде изключително полезно в борбата с незаконната търговия. Той благодари на изследователския екип и пожела успех в по-нататъшното развитие на проекта.

Г-н Милко Бернер

Зам.-министър д-р Цветан Димитров представи контролните законови механизми при производството и търговията със суров тютюн в България.

Ръководителят на проекта проф. Димитър Димитров, ръководител на катедра „Национална и регионална сигурност“ и декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, говори за целите на проекта, а изследователите от катедрата представиха методите „Анализ на бизнес процесите“ и „Моделиране на структурни уравнения“ и обясниха как те се прилагат в изследванията, свързани с контрабандата на цигари, връзките с други престъпления и тяхното противодействие.

Проф. Димитър Димитров

Изследванията на екипа се базират на идеята, че случаите на незаконната търговия и фалшификация могат да се представят като бизнес процеси. В резултат от техния анализ може да се осигури достатъчно надеждна информация за взаимовръзката между незаконната търговия и фалшификация и другите престъпления (корупция, организирана престъпност, сива икономика, трафик на хора и пр.) от една страна, и за начините за ефективно противодействие - от друга страна.

Юридическият екип на проекта запозна участниците в кръглата маса с международната правна рамка срещу незаконната търговия с тютюневи изделия. На основата на анализа на шестте международни инструменти в тази област, екипът предложи създаването на международна работна група, в която да бъдат включени експерти от международните организации, под чиято егида са приети международните договори. Целта е да се проведат дискусии, свързани със създаването на адекватни и ефективни национални правни рамки.

В рамките на конференцията презентации изнесоха водещи международни експерти: директорът на италианския изследователски център „Transcrime“ и професор по криминология Ернесто Савона, проф. Фридрих Шнайдер от Университета в Линц и анализаторът от Глобалната инициатива срещу организираната престъпност в Женева Симон Хейсъм, които споделиха опит и разказаха за техни проекти и инициативи.

Галерия снимки от Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните прест ...