Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономика“

четвъртък, 13 декември 2018 15:28

четвъртък, 13 декември 2018 12:29

Доц. д-р Биляна Томова и гл. ас. Диана Андреева-Попйорданова, преподаватели в катедра „Медии и обществени комуникации“, съвместно с доц. д-р Тодор Чобанов – зам.-кмет по култура и образование на София, и Биляна Генова, директор на дирекция „Култура“ в  Столичната община, представиха на 5 декември в Американския център на столичната библиотека изследването на тема „София - град на творческата икономика“.

Доц. Биляна Томова, гл. ас. Диана Попйорданова, доц. Тодор Чобанов и г-жа Биляна Генова  (отдясно на ляво)

Целта на изследването е да се стимулира ефективното и ефикасното управление на Стратегията за култура на Столичната община, както и Стратегията „София - творчески град на киното”.  В този контекст понятието „култура” излиза извън класическия аспект – създава се понятие за културата в културен, социален, символен и икономически аспект и се доказва приносът на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм за интегрираното развитие на града.

Доц. д-р Биляна Томова и  гл. ас. Диана Попйорданова 

Данните от изследването очертават София  като национален център на културните и творческите индустрии. Всяка десета организация или предприятие в столицата е предприятие на творческата икономика. Тези резултати  разкриват един много по-устойчив на икономически дисбаланси сектор с оптимистични показатели, важни  за цялостното градско развитие и икономиката на столицата, което дава основание София да бъде наречена град на творческата икономика. Сериозният икономически растеж на изкуствата, културните и творческите индустрии, културното наследство и културния туризъм в София са основа за национални политики и програми, посочи доц. Томова.

Галерия снимки от Наши преподаватели представиха изследването „София – град на творческата икономи ...