Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България

Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България

понеделник, 25 януари 2016 9:27 / понеделник, 25 януари 2016 10:28
Print Increase font size

Среща-дискусия на преподаватели, докторанти и студенти от специалност „Икономика на транспорта“ с Георги Пирински, депутат от Европейския парламент и представител на България в Комисията по транспорт, бе проведена в университета. На нея присъстваха проф. д.ик.н. Христо Първанов, директор на Центъра по енергиен бизнес и инфраструктура, и доц. д-р Христина Николова, зам.-директор на Университетския център по устойчиво развитие.

Проф. Първанов, доц. Николова и г-н Пирински (отляво надясно) при откриването на срещата

На срещата бяха обсъдени теми, свързани с развитието на транспорта в ЕС и България. Акцентите в разговорите бяха поставени върху изпълнението на транспортната политика и стратегиите на страната за развитие на транспортния сектор; възможностите за развитие на железопътния транспорт в България в контекста на Многогодишната финансова рамка за следващия програмен период; възможностите за финансиране и реализация на научни изследвания в рамките на програмата „Shift to rail“ и „Хоризонт 2020“ с участието на членовете на катедра „Икономика от транспорта“.

По време на срещата-дискусия

Срещата имаше за цел да бъдат идентифицирани възможни области на сътрудничество в областта на транспорта и области, в които може да се разработват научни изследвания, както и да се дефинират основните проблеми в развитието на железопътния транспорт у нас.

Г-н Пирински предложи да бъдат инициирани публични дискусии с участие на преподавателите, докторантите и студенти в специалност „Икономика на транспорта“, в които да бъдат представени независими експертни оценки, изследвания и проучвания по обсъжданите теми.

Обсъдени бяха и възможностите за провеждане на стажове на студенти от специалността в Европейския парламент.

 

Галерия снимки от Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България ...

Галерия снимки от Среща-дискусия за развитието на транспорта в ЕС и България ...