Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления

понеделник, 18 юни 2018 8:06

Разглеждате снимки от Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления

Вижте пълен текст на Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните престъпления

Да събере на едно място експерти от национални и международни институции, представители на академичната общност и на частния сектор, които се занимават с проблемите с незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления. Това беше целта на проведената от 11 до 15 юни в УНСС кръгла маса по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”.

Да събере на едно място експерти от национални и международни институции, представители на академичната общност и на частния сектор, които се занимават с проблемите с незаконната търговия с тютюневи изделия и свързаните с нея престъпления. Това беше целта на проведената от 11 до 15 юни в УНСС кръгла маса по проект „Идентифициране на риска от контрабанда и фалшифициране (анализ на бизнес процесите и пространствения аспект)”.

Страница:

Галерия снимки от Кръгла маса по въпросите за контрабандата на тютюневи изделия и свързаните прест ...