Факултет "Икономика на инфраструктурата"

25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

петък, 22 април 2016 8:54

Разглеждате снимки от 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

Вижте пълен текст на 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета международна научна конференция за студенти и докторанти

Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на факултета проф. д-р Христо Кожухаров, доц. д-р Милчо Толев и проф. д.ик.н. Христо Първанов, преподаватели, гости.

Петата юбилейна международна научна конференция за студенти и докторанти „Инфраструктура: бизнес и комуникации“ бе посветена на 25-годишнината от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата“. Форумът започна с тържествено честване на факултета-юбиляр, на което присъстваха ректорът на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор по научноизследователската дейност, проф. д-р Димитър Димитров, декан на факултет „Икономика на инфраструктурата“, доц. д-р Мирослава Раковска, зам.-декан и модератор на форума, бившите декани на факултета проф. д-р Христо Кожухаров, доц. д-р Милчо Толев и проф. д.ик.н. Христо Първанов, преподаватели, гости.

Страница:

Галерия снимки от 25 години от създаването на факултет „Икономика на инфраструктурата. Пета междун ...