Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: вторник, 23 юни 2020 11:05

Заседания на ФКООК

Документи на Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)

Председател: доц. д-р Нончо Иванов Димитров

Членове:       1. проф. д-р Виолета Людмилова Мутафчиева

                        2. доц. д-р Мариана Кирилова Янева

                        3. доц. д-р Иванка Андреева Николова

                        4. гл.ас. д-р Мирослав Георгиев Стефанов                      

                        5. гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

                        6. гл.ас. д-р Теодора Сашева Гечкова

                       7. Динко Георгиев Стоянов – студент, специалност „Бизнес логистика“, 4 к.

                       8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ

                       9. д-р Валери Апостолов – председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                      10. акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БСК

                     11. г-жа Маргарита Попова- зам.-председател на УС и главен секретар на БСК

Прикачени файлове:

application/pdf _Цели по качеството.pdf - 943 KB