Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: петък, 05 април 2019 14:23

Заседания на ФКООК

Документи на Факултетна комисия за осигуряване и оценяване на качеството (ФКООК)

Председател: доц. д.н. Ивайло Христов Христов

Членове:        1. доц. д-р Иванка Андреева Николова

                        2. доц. д-р Мариана Кирилова Янева

                        3. доц. д-р Светла Драганова Цветкова

                        4. гл.ас. д-р Мария Сашкова Воденичарова                      

                       5 . гл.ас. д-р Мария Пламенова Николова

                        6. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                       7. Светла Христова Александрова – студент от специалност „Икономика на отбраната и сигурността“, 3 к.

                        8. доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС-ВОН при КНСБ

                        9.  д-р Валери Апостолов – председател на НС-ВО при КТ „Подкрепа“

                       10. акад. Стефан Воденичаров – член на УС на БСК

                       11. г-жа Маргарита Попова- зам.-председател на УС и главен секретар на       БСК

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол 1-02.03.2017.docx - 31 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document План за дейността на ФКООК 2016-2017.docx - 15 KB

image/tiff Цели по качеството.tiff - 10836 KB