Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: сряда, 15 март 2017 8:47

Заседания на ФКООПО

Документи на

Факултетна комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

Председател: доц. д-р Силвия Цветкова Терезова

Членове:        1. доц. д-р Еленита Кирилова Великова

                        2. доц. д-р Христина Лазарова Николова

                        3. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

                        4. гл.ас. д-р Камен Людмилов Луканов

                        5. ас. д-р Диана Петрова Андреева

                        6. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                       7. Радостина Стоянова Дичева – студент от специалност „Стопанска логистика“, 3 к.

                        8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол 1-14.03.2017.docx - 45 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document План за дейността на ФКООПО 2017-2018.docx - 17 KB