Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: четвъртък, 02 юли 2020 15:44

Заседания на ФКООПО

Документи на

Факултетна комисия за оценяване и одобряване на програмите за обучение (ФКООПО)

Председател: доц. д-р Светла Владимирова Цанкова

Членове:       1. доц. д-р Еленита Кирилова Великова

                          2. доц. д-р Борислав Стефанов Арнаудов

                         3. доц. д-р Явор Лилков Янкулов

                         4. доц. д-р Николай Драгомиров Иванов

                         5. гл.ас. д-р Диана Петрова Андреева

                        6. гл.ас. д-р Недко Георгиев Тагарев

                        7. Симона Руменова Маджурова – студент, специалност „Икономика на туризма“, 4 к.

                        8. г-жа Мария Кирилова Кирчева – синдикална организация АДС

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document План за дейността на ФКООПО 2019-2020.docx - 13 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол ФКООПО 29.06.2020.docx - 16 KB