Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: сряда, 15 март 2017 8:49

Заседания на ФКНОНИД

Документи на

Факултетна комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Председател: доц. д-р Мирослава Атанасова Раковска

Членове:        1. проф. д-р Таня Петрова Парушева

                        2. доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

                        3. гл.ас. д-р Илия Добромиров Гътовски

                        4. гл.ас. д-р Мартин Николаев Осиковски

                        5. гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

                        6. ас. д-р Екатерина Величкова Богомилова

                        7. Андрей Борисов Петков – редовен докторант от катедра „Икономика на

                        транспорта и енергетиката“

                       8. Зорница Петрова Трифонова – студент от специалност „Икономика на търговията“, 3 к.

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол 1- 07.03.2016.docx - 48 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Календарен годишен план 2017.docx - 17 KB