Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 08 юни 2020 13:13

Заседания на ФКНОНИД

Документи на

Факултетна комисия за насърчаване и оценяване на научноизследователската дейност (ФКНОНИД)

Председател: доц. д-р Мария Сашкова Воденичарова

Членове:       1. проф. д-р Таня Петрова Парушева

                         2. проф. д-р Христина Лазарова Николова

                         3. доц. д-р Виолета Борисова Гълъбова

                         4. доц. д-р Мартин Николаев Осиковски

                         5. гл.ас. д-р Стиляна Велинова Стратиева

                         6. гл.ас. д-р Юри Цветанов Ценков

                         7. Милена Ангелова Ефремова - управител на туристическа фирма "Атлантиктур" - ООД

                        8. Анета Христова Христова – студент, специалност „Медии и журналистика“

                       със специализация „Връзки с обществеността“,

                     9. Адела Руменова Бозмарова – редовен докторант от катедра „Национална

                     и регионална  сигурност“

 

Прикачени файлове:

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Календарен годишен план 2020г..docx - 42 KB

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Протокол №1 ФКНОНИД.docx - 48 KB