Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 09 декември 2019 14:35

СПЕЦИАЛНОСТИ

      ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Срок на обучение два семестъра:

Срок на обучение три семестъра

Специалности дистанционна форма на обучение