Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: петък, 23 февруари 2018 14:16

СПЕЦИАЛНОСТИ

      ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Срок на обучение два семестъра:

Срок на обучение три семестъра

Срок на обучение  четири семестъра

Специалности дистанционна форма на обучение