Факултет "Икономика на инфраструктурата"

Обновено: понеделник, 03 декември 2018 11:00

СПЕЦИАЛНОСТИ

      ОБУЧЕНИЕ В БАКАЛАВЪРСКА СТЕПЕН

ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТЪРСКА СТЕПЕН

Срок на обучение два семестъра:

Срок на обучение три семестъра

Специалности дистанционна форма на обучение