Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:30

Научни публикации

Публикувана статия в българско научно списание     33

Публикувана статия в международно списание в ред. Колегия    13

Публикувана статия в международно/българско списание с импакт фактор    2

Публикувана студия (глава от книга)     9

Публикувана монография (книга)     15