Факултет "Икономика на инфраструктурата"

100 ГОДИНИ УНСС
Обновено: понеделник, 27 февруари 2012 15:30

Научни конференции

Участие с доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум    17

Участие с доклад/постер в официален научен форум в международна организация     

Участие с покана за доклад/постер в университетски  / национален / международен научен форум